Spausdinti

Dokumentai

Pritarimą atlikti ikidiplominį (pvz. baigiamąjį) darbą ar kitą studentų mokomojo tyrimo projektą (pvz. SMD inicijuojamą tyrimą) išduoda LSMU Bioetikos centras.

Pritarimo atlikti ikidiplominius ir kitus studentų atliekamus mokomuosius tyrimus išdavimo tvarka yra tokia:

  • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (dokumentai pateikiami LSMU Bioetikos centro administratorei, Tilžės g. 18, VA Centriniai Rūmai, 117 kab.)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra ir,
  • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas tyrėjui ar tyrėjams.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, konfidencialumo/anonimiškumo  garantijos ir laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai). PASTABA: jei duomenys tyrimui renkami iš paciento ligos istorijų ar archyvinių dokumentų (pvz. retrospektyvinei  analizei atlikti), santraukoje būtina nurodyti, ar tiriamieji yra davę sutikimą naudoti jų duomenis moksliniais arba mokomųjų studentų tyrimų tikslais.
  3. Tyrimo instrumentas, kurį planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
  4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.
  6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.

 

Pasiteiravimui kreiptis į LSMU Bioetikos centro administratorę R. Jurkonienę arba LSMU Bioetikos centro vadovą E. Peičių. Tel.: 8 (37) 32-72-33

Dokumentų pavyzdžiai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sutartis dėl apklausos vykdymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas LSMUL KK 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų pavyzdžiai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Informacija studentams, kuriems reikalingi LSMU ligoninės Kauno klinikų ligos istorijų duomenys iš profilinės klinikos, archyvo arba iš medicininės statistikos tarnybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš medicininės statistikos tarnybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš profilinės klinikos arba archyvo