Spausdinti

Dokumentai

Pritarimą atlikti ikidiplominį mokslinį tyrimą ar kitą studentų mokslinį projektą (pvz. SMD inicijuojamas tyrimas) išduoda LSMU Bioetikos centras.

Pritarimo atlikti ikidiplominius ir kitus studentų atliekamus mokslinius tyrimus išdavimo tvarka yra tokia:

  • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (dokumentai pateikiami LSMU Bioetikos centro administratorei, Tilžės g. 18, VA Centriniai Rūmai, 117 kab.)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra ir,
  •  pritarimo originalas yra įteikiamas tyrėjui ar tyrėjams.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai).
  3. Anketa ar kitas tyrimo instrumentas, kuria planuojama anketuoti tiriamuosius asmenis.
  4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).*
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.*
  6. Prašymas atlikti tyrimą įstaigos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą. vadovui.

*- netaikoma tuo atveju, jei tiriamieji tiesiogiai tyrime nedalyvaus.

Pasiteiravimui kreiptis į LSMU Bioetikos centro administratorę R. Jurkonienę arba LSMU Bioetikos centro vadovą E. Peičių. Tel.: 8 (37) 32-72-33

Dokumentų pavyzdžiai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sutartis dėl apklausos vykdymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas LSMUL KK 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų pavyzdžiai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Informacija studentams, kuriems reikalingi LSMU ligoninės Kauno klinikų ligos istorijų duomenys iš profilinės klinikos, archyvo arba iš medicininės statistikos tarnybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš medicininės statistikos tarnybos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš profilinės klinikos arba archyvo