Spausdinti

Dokumentai

Pritarimą studento atliekamam tyrimui (pvz. baigiamojo darbo) ar kitam studentų mokomojam tyrimo projektui išduoda LSMU Bioetikos centras.

Pritarimo atlikti studentų atliekamam tyrimui išdavimo tvarka:

 • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
 • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (žr. Kontaktai)
 • atliekama etinio vertinimo procedūra,
 • įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti;
 • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas pareiškėjui ar pareiškėjams.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

 1. Prašymas.
 2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, konfidencialumo/anonimiškumo  garantijos ir laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai).                                                                 PASTABA: jei duomenys tyrimui renkami iš paciento ligos istorijų ar archyvinių dokumentų (pvz. retrospektyvinei analizei atlikti), santraukoje būtina nurodyti, ar tiriamieji yra davę sutikimą naudoti jų duomenis moksliniais arba mokomųjų studentų tyrimų tikslais.
 3. Tyrimo instrumentas, kurį planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
 4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).
 5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.
 6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.

DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį bioetikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/ 

Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

DOCUMENTS IN ENGLISH (press the link below to open):

Document samples in English