Spausdinti

Apie mus

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis universitetinis padalinys, kuriame vykdoma mokslinių tyrimų etinio vertinimo, bioetikos švietimo ir populiarinimo veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių mokslinių darbų etinę ekspertizę ir priežiūrą.

Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, garantuoti tiriamųjų privatumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos nei galimos žalos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai.