Bioetikos centras

 • Apie mus

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis universitetinis padalinys, kuriame vykdoma mokslinių tyrimų etinio vertinimo, bioetikos švietimo ir populiarinimo veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

  Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių mokslinių darbų etinę ekspertizę ir priežiūrą.

  Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, garantuoti tiriamųjų privatumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos nei galimos žalos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

  Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

  Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai.

 • Dokumentai

  Pritarimą atlikti ikidiplominį (pvz. baigiamąjį) darbą ar kitą studentų mokomojo tyrimo projektą (pvz. SMD inicijuojamas tyrimas) išduoda LSMU Bioetikos centras.

  Pritarimo atlikti ikidiplominius ir kitus studentų atliekamus mokomuosius tyrimus išdavimo tvarka yra tokia:

  • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (dokumentai pateikiami LSMU Bioetikos centro administratorei, Tilžės g. 18, VA Centriniai Rūmai, 117 kab.)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra ir,
  •  pritarimo originalas yra įteikiamas tyrėjui ar tyrėjams.

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai).
  3. Anketa ar kitas tyrimo instrumentas, kuria planuojama anketuoti tiriamuosius asmenis.
  4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).*
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.*
  6. Prašymas atlikti tyrimą įstaigos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą. vadovui.

  *- netaikoma tuo atveju, jei tiriamieji tiesiogiai tyrime nedalyvaus.

  Pasiteiravimui kreiptis į LSMU Bioetikos centro administratorę R. Jurkonienę arba LSMU Bioetikos centro vadovą E. Peičių. Tel.: 8 (37) 32-72-33

  Dokumentų pavyzdžiai

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sutartis dėl apklausos vykdymo
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas LSMUL KK 
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų pavyzdžiai
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Informacija studentams, kuriems reikalingi LSMU ligoninės Kauno klinikų ligos istorijų duomenys iš profilinės klinikos, archyvo arba iš medicininės statistikos tarnybos
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš medicininės statistikos tarnybos
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš profilinės klinikos arba archyvo
 • Bioetikos centro taryba

 • Informacija ir kontaktai

  LSMU Bioetikos centro vadovas:

  Doc. dr. EIMANTAS PEIČIUS

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademijos Centriniai rūmai, 112 kab. Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: eimantas.peicius@lsmuni.lt; Tel. nr.:  (8-37) 327233

  Dokumentus (LSMU Bioetikos centro pritarimui gauti) priima ir išduoda:

  Bioetikos centro administratorė REGINA JURKONIENĖ

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademijos Centriniai rūmai, 117 kab., Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: sochumkatedra@lsmuni.lt; Tel. nr.: (8-37) 327233 

  Dokumentai priimami ir išduodami:

  pirmadieniais – ketvirtadieniais 09:00-12:00 val. ir 12:30-16:00 val.

  penktadieniais 09:00-12:30 val.

  Pritarimai tyrimui atlikti išduodami per 10 -14 dienų nuo prašymo pridavimo