Bioetikos centras

 • Informacija ir kontaktai

  LSMU BIOETIKOS CENTRAS studijų atostogų laikotarpiu (liepos-rugpjūčio mėn.) dokumentų nepriims ir neišduos. Skubiais atvejais prašau susisiekite nurodytais kontaktais.

   

   

  DĖMESIO, AKTUALI INFORMACIJA!

  Nuo 2018 metų gegužės 25 d. įsigaliojus naujiems Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, LSMU Bioetikos centras laikinai nesvarstys  studentų mokomųjų tyrimų, kuriuose planuojamas duomenų rinkimas iš paciento ligos istorijų ar archyvinių duomenų ir jų retrospektyvinė analizė.

  Daugiau informacijos apie atnaujintą duomenų rinkimo ir naudojimo moksliniams tikslams tvarką LSMU ir LSMUL KK bus paskelbta artimiausiu metu.

   

  LSMU Bioetikos centro vadovas:

  Doc. dr. EIMANTAS PEIČIUS

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademijos Centriniai rūmai, 112 kab. Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: eimantas.peicius@lsmuni.lt; Tel. nr.:  (8-37) 327233

  Dokumentus (LSMU Bioetikos centro pritarimui gauti) priima ir išduoda:

  Bioetikos centro administratorė REGINA JURKONIENĖ

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademijos Centriniai rūmai, 117 kab., Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: sochumkatedra@lsmuni.lt; Tel. nr.: (8-37) 327233 

  Dokumentai priimami ir išduodami:

  pirmadieniais – ketvirtadieniais 09:00-12:00 val. ir 12:30-16:00 val.

  penktadieniais 09:00-12:30 val.

  Pritarimai tyrimui atlikti išduodami per 10 -14 dienų nuo prašymo pridavimo

 • Dokumentai

  Pritarimą atlikti ikidiplominį (pvz. baigiamąjį) darbą ar kitą studentų mokomojo tyrimo projektą (pvz. SMD inicijuojamą tyrimą) išduoda LSMU Bioetikos centras.

  Pritarimo atlikti ikidiplominius ir kitus studentų atliekamus mokomuosius tyrimus išdavimo tvarka yra tokia:

  • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (dokumentai pateikiami LSMU Bioetikos centro administratorei, Tilžės g. 18, VA Centriniai Rūmai, 117 kab.)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra ir,
  • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas tyrėjui ar tyrėjams.

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, konfidencialumo/anonimiškumo  garantijos ir laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai). PASTABA: jei duomenys tyrimui renkami iš paciento ligos istorijų ar archyvinių dokumentų (pvz. retrospektyvinei  analizei atlikti), santraukoje būtina nurodyti, ar tiriamieji yra davę sutikimą naudoti jų duomenis moksliniais arba mokomųjų studentų tyrimų tikslais.
  3. Tyrimo instrumentas, kurį planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
  4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.
  6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.

   

  Pasiteiravimui kreiptis į LSMU Bioetikos centro administratorę R. Jurkonienę arba LSMU Bioetikos centro vadovą E. Peičių. Tel.: 8 (37) 32-72-33

  Dokumentų pavyzdžiai

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sutartis dėl apklausos vykdymo
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas LSMUL KK 
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų pavyzdžiai
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Informacija studentams, kuriems reikalingi LSMU ligoninės Kauno klinikų ligos istorijų duomenys iš profilinės klinikos, archyvo arba iš medicininės statistikos tarnybos
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš medicininės statistikos tarnybos
  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prašymas dėl duomenų iš profilinės klinikos arba archyvo
 • Bioetikos centro taryba

 • Apie mus

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis universitetinis padalinys, kuriame vykdoma mokslinių tyrimų etinio vertinimo, bioetikos švietimo ir populiarinimo veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

  Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių mokslinių darbų etinę ekspertizę ir priežiūrą.

  Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, garantuoti tiriamųjų privatumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos nei galimos žalos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

  Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

  Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai.