Spausdinti

Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius (DEKS) įsikūręs LSMU Studijų centre. 

DEKS savo veikloje vadovaujasi Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka.

 

Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti nuolatinį LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos, atitinkančios vyraujančias pasaulines tendencijas, stebėjimą ir tobulinimą.

DEKS kartu su studijų padaliniais rengia ir teikia edukacinės kompetencijos tobulinimo programas ir seminarus.

 

2017 m. vasario mėn - 2017 m. birželio mėn. DEKS mokymų planas.

Informacija dėl registracijos į seminarus

 

Edukacijos pavasaris 2017:

Miela Universiteto bendruomene,

 

Šiais metais balandis Universitete tampa Edukacijos mėnesiu. Renginiai prasidės „Edukacijos pavasariu“, skirtu podiplominių ir klinikinių studijų dėstymo aktualijoms ir dėstytojų bei būsimų dėstytojų kompetencijoms ugdyti. 2017 m. balandžio 3–7 d. Podiplominių studijų centras, bendradarbiaudamas su Universiteto padaliniais ir Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriumi (DEKS), organizuoja „Edukacijos pavasarį“, skirdamas ypatingą dėmesį rezidentūros studijoms.

Pagrindinis „Edukacijos pavasario“ savaitės akcentas  – 2017 m. balandžio 4 d. organizuojama konferencija, skirta etapinių kompetencijų įdiegimo aktualijoms rezidentūros studijų programose. Diskusijose dalyvaus LSMU administracijos atstovai, dėstytojai, rezidentūros koordinatoriai, gydytojų rezidentų vadovai ir jaunieji gydytojai rezidentai. Konferencijos dalyviai aptars etapinių kompetencijų diegimo aktualias ir iššūkius, apžvelgs šios sistemos funkcionavimo viziją Lietuvoje.

Atsižvelgiant į šiuolaikines gydytojų rengimo tendencijas, didelis dėmesys „Edukacijos pavasario“ renginiuose bus skiriamas gydytojų rezidentų ir rezidentų vadovų bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, profesionalaus požiūrio į savo veiklą įgūdžiams lavinti. „Edukacijos pavasario“ renginiuose vyks net aštuoni seminarai, skirti šioms kompetencijoms tobulinti. Universiteto dėstytojams ir gydytojams rezidentams, dalyvausiantiems „Edukacijos pavasario“ renginiuose, bus išduodami dėstytojų edukacinės kompetencijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Registracija į „Edukacijos pavasario“ renginius vyks DEKS puslapyje.

Antroji Edukacijos mėnesio pusė bus dedikuota ikidiplominėms studijoms. Universiteto Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius, bendradarbiaudamas su fakultetais ir studijas vykdančiais padaliniais, rengia „Dėstytojų edukacinę savaitę“ – studentų atostogų metu, 2017 m. balandžio 18–21 dienomis. Kiekvieną savaitės dieną vyks tie patys populiariausi, daugiausia pageidaujami DEKS lektorių parengti seminarai. Išsami „Dėstytojų edukacinės savaitės“ programa ir registracija bus paskelbta DEKS puslapyje.

Kviečiame visus LSMU akademinės bendruomenės narius aktyviai dalyvauti Edukacijos mėnesio renginiuose!

Dėmesio! Registracija geriausiai veikia naudojantis Mozilla Firefox naršykle.

Programa:

1 savaitės programa (balandžio 3 d. - balandžio 7 d.)

2 savaitės programa (balandžio 18 d. - balandžio 21 d.)

 

Visiems Edukacijos pavasario renginių dalyviams bus išduoti Dėstytojų edukacijos skyriaus pažymėjimai.

Registruotis galima į tuos renginius, kuriuose ketinate dalyvauti.

Pirmos savaitės (2017 balandžio 3 – 7)  renginių metu bus kavos pertraukėlės. Už jas reikės mokėti.

Už vienos dienos renginius reikia mokėti 5 Eur.

Jei dalyvausite renginiuose visas keturias dienas mokestis 15 Eur.

Mokėti reikia į LSMU sąskaitą LT097044060002905377.

Mokėjimo kodas: P2808.

Pranešimą apie sumokėtą mokestį (PDF formatas) siųsti el. paštu: linamocc@gmail.com

El. registracija vyks iki kovo 31 d. 
El. registracija pratęsta iki balandžio 9 d. 

Visuose renginiuose klausytojų vietų skaičius ribotas, todėl registracija į atskirus renginius bus nutraukta, kai bus užpildytos visos klausytojų vietos.

 

 

 

 

 

Seminarų vedėjai

DEKS kontaktai