Studijų centras

 • Veikla

  LSMU Studijų centras
  Adresas:
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  Kontaktai

  LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

  LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir koordinuoti Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, bei vientisąsias studijas.

   

  Centro uždaviniai ir funkcijos:

   planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;

  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

  Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

  Centro sudėtyje veikia E – studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius.

  Prie Centro veikia studentų Informavimo (paslaugų) skyrius.

   

  Istorija 

  Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

  2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 • Svarbiausieji dokumentai

 • E - studijų skyrius

 • Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius (DEKS) įsikūręs LSMU Studijų centre. 

  DEKS savo veikloje vadovaujasi Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka.

   

  Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti nuolatinį LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos, atitinkančios vyraujančias pasaulines tendencijas, stebėjimą ir tobulinimą.

  DEKS kartu su studijų padaliniais rengia ir teikia edukacinės kompetencijos tobulinimo programas ir seminarus.

   

  2017 m. vasario mėn - 2017 m. birželio mėn. DEKS mokymų planas.

  Informacija dėl registracijos į seminarus

   

  Edukacijos pavasaris 2017:

  Miela Universiteto bendruomene,

   

  Šiais metais balandis Universitete tampa Edukacijos mėnesiu. Renginiai prasidės „Edukacijos pavasariu“, skirtu podiplominių ir klinikinių studijų dėstymo aktualijoms ir dėstytojų bei būsimų dėstytojų kompetencijoms ugdyti. 2017 m. balandžio 3–7 d. Podiplominių studijų centras, bendradarbiaudamas su Universiteto padaliniais ir Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriumi (DEKS), organizuoja „Edukacijos pavasarį“, skirdamas ypatingą dėmesį rezidentūros studijoms.

  Pagrindinis „Edukacijos pavasario“ savaitės akcentas  – 2017 m. balandžio 4 d. organizuojama konferencija, skirta etapinių kompetencijų įdiegimo aktualijoms rezidentūros studijų programose. Diskusijose dalyvaus LSMU administracijos atstovai, dėstytojai, rezidentūros koordinatoriai, gydytojų rezidentų vadovai ir jaunieji gydytojai rezidentai. Konferencijos dalyviai aptars etapinių kompetencijų diegimo aktualias ir iššūkius, apžvelgs šios sistemos funkcionavimo viziją Lietuvoje.

  Atsižvelgiant į šiuolaikines gydytojų rengimo tendencijas, didelis dėmesys „Edukacijos pavasario“ renginiuose bus skiriamas gydytojų rezidentų ir rezidentų vadovų bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, profesionalaus požiūrio į savo veiklą įgūdžiams lavinti. „Edukacijos pavasario“ renginiuose vyks net aštuoni seminarai, skirti šioms kompetencijoms tobulinti. Universiteto dėstytojams ir gydytojams rezidentams, dalyvausiantiems „Edukacijos pavasario“ renginiuose, bus išduodami dėstytojų edukacinės kompetencijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Registracija į „Edukacijos pavasario“ renginius vyks DEKS puslapyje.

  Antroji Edukacijos mėnesio pusė bus dedikuota ikidiplominėms studijoms. Universiteto Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius, bendradarbiaudamas su fakultetais ir studijas vykdančiais padaliniais, rengia „Dėstytojų edukacinę savaitę“ – studentų atostogų metu, 2017 m. balandžio 18–21 dienomis. Kiekvieną savaitės dieną vyks tie patys populiariausi, daugiausia pageidaujami DEKS lektorių parengti seminarai. Išsami „Dėstytojų edukacinės savaitės“ programa ir registracija bus paskelbta DEKS puslapyje.

  Kviečiame visus LSMU akademinės bendruomenės narius aktyviai dalyvauti Edukacijos mėnesio renginiuose!

  Dėmesio! Registracija geriausiai veikia naudojantis Mozilla Firefox naršykle.

  Programa:

  1 savaitės programa (balandžio 3 d. - balandžio 7 d.)

  2 savaitės programa (balandžio 18 d. - balandžio 21 d.)

   

  Visiems Edukacijos pavasario renginių dalyviams bus išduoti Dėstytojų edukacijos skyriaus pažymėjimai.

  Registruotis galima į tuos renginius, kuriuose ketinate dalyvauti.

  Pirmos savaitės (2017 balandžio 3 – 7)  renginių metu bus kavos pertraukėlės. Už jas reikės mokėti.

  Už vienos dienos renginius reikia mokėti 5 Eur.

  Jei dalyvausite renginiuose visas keturias dienas mokestis 15 Eur.

  Mokėti reikia į LSMU sąskaitą LT097044060002905377.

  Mokėjimo kodas: P2808.

  Pranešimą apie sumokėtą mokestį (PDF formatas) siųsti el. paštu: linamocc@gmail.com

  El. registracija vyks iki kovo 31 d. 
  El. registracija pratęsta iki balandžio 9 d. 

  Visuose renginiuose klausytojų vietų skaičius ribotas, todėl registracija į atskirus renginius bus nutraukta, kai bus užpildytos visos klausytojų vietos.

   

   

   

   

   

  Seminarų vedėjai

  DEKS kontaktai

 • Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 109 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00  
                     V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Informacija studentams dėl prašymų pateikimo.

 • Kontaktai

  Visa informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 109 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00
                     V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Kontaktai: 

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  Prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė
  Studijų centro vadovė, prorektorės studijoms padėjėja studijų kokybės klausimais
  Tel. (8 37) 327307 (vietinis - 5485)
  El. paštas:raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt 
  Kabineto nr. 111

  Vilma Žaltauskė
  Studijų centro vadovės pavaduotoja
  Tel. (vietinis - 5655)
  Mob. tel. 8 682 62635
  El. paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt

  Doc., dr., Marija Stankevičienė
  Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
  Mobil.tel. 8 686 10217
  El.paštas: marija.stankeviciene@lsmuni.lt

  Renata Žemaitienė
  Studijų centro vadovės padėjėja
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El.paštas: renata.zemaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.110

  Ramunė Masaitytė
  Vyresn. specialistė studijų apskaitai
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El. paštas: ramune.masaityte@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 110

  Jolita Cibulskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5653)
  El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.110

  Ilona Reinienė
  Vyresn. studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
  El.paštas: ilona.reiniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.110

  Martynas Pūslys
  Specialistas studijų organizavimui
  Mobil. tel. 8 659 93197
  El.paštas: martynas.puslys@lsmuni.lt
  Kabineto. Nr. 109

  Linas Leonas
  Specialistas studijų apskaitai
  Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
  El.paštas: linas.leonas@gmail.com
  Kabineto. Nr. 110

  Erika Mozūrienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 362190 
  El. paštas:erika.mozuriene@lva.lt

  Aneta Aukščionytė
  Studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 362190 
  El. paštas:aneta.aukscionyte@lsmuni.lt

  Dr. Jurgita Dailidavičienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel.(8 37) 362190
  El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

  Jurgita Rimkienė
  Specialistė
  Mob. tel. 8 685 47251
  El. paštas: jurgita.rimkiene@lsmuni.lt

   

  E - studijų skyrius

  Sigita Radzevičienė
  E-studijų skyriaus vadovė
  Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
  El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

  Vita Špečkauskienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  E-studijų skyriaus informacinių technologijų specialistė
  El.paštas: vita.speckauskiene@lsmuni.lt

   

  Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Andrius Menkevičius
  specialistas 
  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.109

  Gabija Karalienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  specialistė 
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.109

   

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  Edita Butrimė
  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus vadovė
  Tel. (8 37) 327317
  El. paštas edita.butrime@fc.lsmuni.lt

  Daiva Latvelienė
  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus administratorė
  Tel. (8 37) 733703
  El. paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt