Studijų centras

 • Veikla

  LSMU Studijų centras
  Adresas:
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  Kontaktai

  LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

  LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir koordinuoti Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, bei vientisąsias studijas.

   

  Centro uždaviniai ir funkcijos:

   planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;

  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

  Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

  Centro sudėtyje veikia E – studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius.

  Prie Centro veikia studentų Informavimo (paslaugų) skyrius.

   

  Istorija 

  Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

  2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 • Svarbiausieji dokumentai

 • E - studijų skyrius

 • Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius (DEKS) įsikūręs LSMU Studijų centre. 

  DEKS savo veikloje vadovaujasi Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka.

   

  Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti nuolatinį LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos, atitinkančios vyraujančias pasaulines tendencijas, stebėjimą ir tobulinimą.

  DEKS kartu su studijų padaliniais rengia ir teikia edukacinės kompetencijos tobulinimo programas ir seminarus.

  LSMU Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus mokymų planas 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. sausio mėn.

   

  Informacija dėl registracijos į seminarus

   

  DEKS kontaktai

  Adresas: M. Jankaus g. 2, III aukštas, 49 kabinetas, Kaunas.

  Vedėja – Edita Butrimė, tel. (8-37) 327317, mob. 865976062 el.paštas edita.butrime@lsmuni.lt

  Administratorė – Daiva Latvelienė, tel. 865993197 el.paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt

   

 • Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 109 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00  
                     V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Informacija studentams dėl prašymų pateikimo.

 • Kontaktai

  Visa informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 104 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00
                          V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Kontaktai: 

  A. Mickevičiaus g. 7 Kaunas

   

  dr. Indrė Čeponienė
  Studijų centro vadovė
  Tel. (8 37) 327307 (vietinis - 5485)
  El. paštas: indre.ceponiene@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 104

  dr. Rūta Vosyliūtė
  L.e.p. Studijų centro vadovės pavaduotoja
  Tel. (vietinis - 5655)
  Mob. tel. 868262635
  El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

  dr. Vilma Žaltauskė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Studijų centro vadovės pavaduotoja
  Tel. (vietinis - 5655)
  Mob. tel. 8 682 62635
  El. paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt

  doc., dr., Marija Stankevičienė
  Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
  Mobil.tel. 8 686 10217
  El.paštas: marija.stankeviciene@lsmuni.lt

  Renata Žemaitienė
  Studijų centro vadovės padėjėja
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El.paštas: renata.zemaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Rūta Juškaitienė
  Vyresn. specialistė studijų apskaitai
  Tel. (8 37) , (vietinis - )
  El. paštas: ruta.juskaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 104

  Jolita Cibulskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8 37) 327319, (vietinis - 5653)
  El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Kristina Kaminskienė
  Vyresn. studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
  El.paštas: kristina.kaminskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Linas Leonas
  Specialistas studijų apskaitai
  Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
  El.paštas: linas.leonas@gmail.com
  Kabineto. Nr. 104

  dr. Erika Mozūrienė
  Studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 362190, (vietinis - 2134)
  El. paštas: erika.mozuriene@lsmuni.lt

  dr. Jurgita Dailidavičienė
  Vyresnioji specialistė
  Mob. tel. 8 685 47251; 8 620 23302
  El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

   

  E - studijų skyrius

  Sigita Radzevičienė
  E-studijų skyriaus vadovė
  Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
  El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

  Vita Špečkauskienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  E-studijų skyriaus informacinių technologijų specialistė
  El.paštas: vita.speckauskiene@lsmuni.lt

  Jurgita Rimkienė
  Specialistė
  Tel. (vietinis – 1002)
  El. paštas: jurgita.rimkiene@lsmuni.lt

   

  Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Andrius Menkevičius
  Specialistas 
  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Gabija Karalienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Specialistė 
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

   

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  dr. Edita Butrimė
  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus vadovė
  Tel. (8 37) 327317
  El. paštas edita.butrime@lsmuni.lt

  Daiva Latvelienė
  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus administratorė
  Tel. (8 37) 733703
  El. paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt