Spausdinti

Karjeros centras

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Karjeros centras
Tel.
(8 37) 395809
Adresas:
Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Cokolinis aukštas - 006 kab.

Kontaktai

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Karjeros centras – universiteto  padalinys, kuris atlieka profesinio orientavimo, karjeros konsultavimo ir karjeros stebėsenos, papildomų praktikų administravimo, studentų ir doktorantų verslumo skatinimo, ryšių tarp Universiteto, absolventų ir išorės institucijų koordinavimo funkcijas.

Veiklos tikslas – palaikyti glaudžius ryšius su Universiteto absolventais ir socialiniais partneriais, plėsti karjeros galimybes ir ugdyti studentų karjeros planavimo gebėjimus bei bendradarbiaujant su darbdaviais siekti studentų kompetencijų atitikimo šalies rinkos paklausai.

Uždaviniai:

  • Organizuoti studentų papildomas praktikas, teikti studentams karjeros konsultavimo, verslo vystymo, profesinio orientavimo paslaugas.
  • Vykdyti socialinių partnerių (darbdavių), absolventų apklausas, teikti organizacinę ir metodinę pagalbą Universiteto padaliniams studentų karjeros valdymo ir absolventų karjeros stebėsenos klausimais.
  • Skatinti ir palaikyti Universiteto absolventų ryšius su Universitetu, inicijuoti projektus pagal nacionalines ir tarptautines programas, kurie skatintų ir modernizuotų studentų karjeros konsultavimo ir valdymo, absolventų karjeros stebėsenos sistemas.

Funkcijos:

  • Organizuoti ir administruoti studentų papildomas praktikas, kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie galimybes studentams atlikti papildomą praktiką įmonėse ir įstaigose.
  • Konsultuoti studentus karjeros ir įsidarbinimo klausimais.
  • Organizuoti studentų ir darbdavių susitikimus, tarpininkauti pateikiant studentams ir absolventams informaciją apie laisvas darbo vietas regiono ir šalies įmonėse bei įstaigose pagal atitinkamas specialybes ir kvalifikacijas.
  • Kaupti ir analizuoti informaciją apie absolventų darbo karjerą, įsidarbinimo galimybes, analizuoti ir teikti Universiteto administracijai ir fakultetams informaciją apie Universitete rengiamų specialybių atitikimą regiono ir šalies rinkos bei paklausai.
  • Skatinti tvirtus Universiteto absolventų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su Universitetu, kurti ir nuolat atnaujinti Universiteto absolventų kontaktinių duomenų bazę, inicijuoti ir koordinuoti Universiteto absolventų ar atskirų jų grupių susitikimus.
  • Skleisti aktualias Universitetui ir Universiteto absolventams bei atskiroms jų grupėms naujienas.