Spausdinti

Uždaviniai

  • koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras.
  • siekia, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos bei pirkimų organizavimo išlaidos.
  • užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulina viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką Universitete, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.