Statybos ir investicijų tarnyba

 • Veikla

  Statybos ir investicijų tarnyba vykdo  naujai statomų objektų priežiūrą (vykdant statytojo (užsakovo) funkcijas), esamų objektų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto priežiūrą.

  Dalyvauja LSMU statybos ir remonto objektų investicijų planavimo procese.

 • Funkcijos
  • Organizuoja, LSMU (statomiems, remontuojamiems, griaunamiems) objektams projektinės dokumentacijos parengimą ir pateikimą konkurso būdu parinktoms projektavimo organizacijoms;
  • koordinuoja  techninės dokumentacijos parengimą (projektavimo techninių sąlygų, rašytiniams pritarimams statyti (griauti)  ar  statybos leidimams gauti)  arba rengia šią dokumentaciją savo jėgomis;
  • dalyvauja parengiant ir rengia technines užduotis  statybos (griovimo) rangos darbų, projektavimo, projektų vykdymo priežiūros,  bei kitų inžinerinių  paslaugų  pirkimai;
  • organizuoja projektinės dokumentacijos ir statinių, jų konstrukcijų ekspertizių atlikimą.
  • vykdo  naujai statomų, rekonstruojamų LSMU pastatų  ir  statinių, inžinerinių komunikacijų ir įrenginių  statybos  užsakovo (statytojo)  funkcijas;
  • organizuoja   baigtų statyti, rekonstruoti ir remontuoti LSMU infrastruktūros  objektų pripažinimą tinkamais naudoti ir/ar perduoti juos eksploatuoti;
  • organizuoja LSMU valdomų žemės sklypų detaliųjų planų parengimą;
 • Kontaktai

  Statybos ir investicijų tarnyba
  Adresas:
  Tilžės g. 18, Kaunas
  Kontaktai

   

  Julius Garbenčius 
  Vadovas
  Tel. (8 37) 409745 (vietinis – 277)
  Tarnybinis mob.  8 612 71913
  El. paštas:  julius.garbencius@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 117

   

  Violeta Kriaunevičienė
  Sekretorė
  Tel. (8 37) 409745 (vietinis  - 278)
  Tarnybinis mob. 8 670 31440
  El.paštas:  violeta.kriauneviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 117

   

  Marius Gylys 
  Statybos inžinierius
  Tel. (8 37) 409745 (vietinis – 278)
  El.paštas: marius.gylys@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 117

   

  Egidijus Petrauskas 
  Statybos inžinierius
  Tel. (8 37) 409745 (vietinis – 278)
  Tarnybinis mob. 8 696 30476
  El.paštas: egidijus.petrauskas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 117

   

  Laimutė Keturakienė
  Statybos inžinierė
  Tarnybinis mob. 8 614 86411
  El. Paštas: laimutė.keturakiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 117