Plėtros tarnyba

 • Veikla

  2008 m. Kauno medicinos universiteto mokslo reikalų ir studijų reikalų prorektorių teikimu, atsižvelgiant į Kauno medicinos universiteto plėtros plane iškeltų uždavinių gausą ir svarbą, siekiant jų sėkmingo įgyvendinimo, 2008 m. rugsėjo 17 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V-308 buvo įsteigtas Plėtros skyrius.

  2010 m. Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją reorganizavus į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, veiklą vykdo Plėtros tarnyba. Pagrindiniai Plėtros tarnybos uždaviniai:

  • Analizuoti Universiteto studijų, mokslo, infrastruktūrinių ir kitų plėtros veiklų finansavimo Europos Sąjungos ar kitomis lėšomis galimybes, jas viešinti Universiteto padaliniams bei koordinuoti jų veiksmus, siekiant pritraukti Europos Sąjungos fondų paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšas;
  • Koordinuoti Universiteto ar jo padalinių projektų planavimo, paraiškų atitikties, atrankos ir rengimo procesus Universitete Europos Sąjungos fondų paramai ar kitiems finansavimo šaltiniams gauti;
  •  Koordinuoti Universiteto ar jo padalinių projektų, gavusių Europos Sąjungos fondų ar kitų finansavimo šaltinių paramą, įgyvendinimą, kartu su kitais Universiteto struktūriniais padaliniais užtikrinant efektyvų ir tinkamą lėšų panaudojimą ir administravimą;
  • Dalyvauti vykdant Universiteto projektinės veiklos analizę ir bendrosios Universiteto strateginės plėtros politikos formavimą, verslumo skatinimo ir komercializacijos procesus Tarnybos kompetencijos ribose.

   

  Plėtros tarnybos konsultacijos

 • Projektų kvietimai
 • Kontaktai

  LSMU Plėtros tarnyba
  Adresas: A.Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  (Medicinos akademija, II aukštas, 209-211 kab.)
  Tel. (8 37) 409746
  El.paštaspletra@lsmuni.lt
  Kontaktai

    Laima Matusevičienė
  Plėtros tarnybos vadovė (209 kab.)
  Tel.  (8 37) 361805 (vietinis 5479)
  El.paštas: laima.matuseviciene@lsmuni.lt
     
    Jolita Sabalienė
  Plėtros tarnybos vadovo pavaduotoja (211 kab.)
  Tel.(8 37) 409746 (vietinis 5481)
  El.paštas: jolita.sabaliene@lsmuni.lt  
     
    Jolanta Petrylė
  Projektų koordinatorė (210 kab.)
  Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5476)
  El.paštas: jolanta.petryle@lsmuni.lt
     
    Aivaras Laurišas
  Projektų vadovas (210 kab.)
  Tel. (8 37) 327303 (vietinis 5475)
  El.paštas: aivaras.laurisas@lsmuni.lt
     
    Eglė Rimavičienė
  Projektų koordinatorė (211 kab.)
  Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5480)
  El.paštas: egle.rimaviciene@lsmuni.lt
     
    Diana Bašinskaitė
  Projektų koordinatorė (211 kab.)
  Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5483)
  El.paštas: diana.basinskaite@lsmuni.lt
     
    Indrė Bučilkienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Projektų koordinatorė (211 kab.)
  Tel. (8 37) 409746 (vietinis 5482)
  El.paštas: indre.bucilkiene@lsmuni.lt