Spausdinti

Kontaktai

Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
Kabineto Nr. 102 
Kontaktai       

 

Ugnė Genienė
Personalo tarnybos vadovė
Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
Mob.tel: 8 – 686-40676
El. paštas: ugne.geniene@lsmuni.lt 
Kabineto Nr. 102.1

 

Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimo, darbo laiko apskaitos kontrolės klausimai

Bernadeta Kučiauskaitė
Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
Tel. (8-37) 37 21 77 (vietinis - 5522)
El. paštas: bernadeta.kuciauskaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 102.2

 

Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai  

Irena Juralevičienė
Vyriausioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)
El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai
Atostogų suteikimo klausimai. Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo

Edita Markevičienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai 

Gintarė Girskienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
Mob. tel. 8 - 607 80 132
El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai

Ieva Gudukienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
El. paštas: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai

Ligija Šiaučiukėnienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
Mob. Tel.  8 - 620 81 431
El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai 

Rasa Špakauskienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)
El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Personalo tarnybos dokumentų (pažymų, darbuotojų pažymėjimų ir kt.) rengimas ir išdavimas 

Asta Kalesevičienė
Specialistė
Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis - 5509)
El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  102

 

Konsultacijos Personalo tarnybos vykdomų funkcijų klausimais

Valerija Kietelienė
Konsultantė
Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
El. paštas: valerija.kieteliene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 102

 

Edita Butrimė
Programuotoja
Tel. (8-37) 46 54 13 (vietinis – 5558)
El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 307