Personalo tarnyba

  • Misija ir tikslas

    Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

    Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

  • Kontaktai

    Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
    Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
    Kabinetai: 102 ir 103
    Kontaktai       

     

    Informacija ir personalo dokumentų priėmimas

    El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
    Tel.  (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
    Kabineto Nr. 103.

     

    Valerija Kietelienė
    Personalo tarnybos vadovė
    Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
    Mob.tel: 8 - 682 66 927
    El. paštas: valerija.kieteliene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  104

     

    Bernadeta Kučiauskaitė
    Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
    Tel. (8-37) 37 21 77 (vietinis - 5522)
    El. paštas: bernadeta.kuciauskaite@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  105

     

    Irena Juralevičienė
    Vyriausioji specialistė
    Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5511)
    El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102.

     

    Gintarė Girskienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5510)
    Mob. tel. 8 - 607 80 132
    El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Ieva Gudukienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 39 53 89
    (laikinai nedirba)

     

    Ligija Šiaučiukėnienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis – 5523)
    Mob. Tel.  8 - 620 81 431
    El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Rasa Špakauskienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5508)
    El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Asta Kalesevičienė
    Specialistė
    Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis - 5509)
    El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Edita Markevičienė
    Specialistė
    Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
    El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Edita Butrimė
    Programuotoja
    Tel.  (8-37) 39 60 56 (vietinis – 5558)
    El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
    Kabineto Nr. 304, III a.