Personalo tarnyba

 • Misija ir tikslas

  Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

  Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

 • Kontaktai

  Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
  Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
  Kabineto Nr. 102 
  Kontaktai       

   

  Informacija ir personalo dokumentų priėmimas
  El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
  Tel.  (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
  Kabineto Nr. 102

   

  Ugnė Genienė
  Personalo tarnybos vadovė
  Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
  Mob.tel: 8 – 686-40676
  El. paštas: ugne.geniene@lsmuni.lt 
  Kabineto Nr. 102.1

   

  Bernadeta Kučiauskaitė
  Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
  Tel. (8-37) 37 21 77 (vietinis - 5522)
  El. paštas: bernadeta.kuciauskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 102.2

   

  Irena Juralevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5511)
  El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Gintarė Girskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5510)
  Mob. tel. 8 - 607 80 132
  El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Ieva Gudukienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5507)

  El. paštas: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Ligija Šiaučiukėnienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis – 5523)
  Mob. Tel.  8 - 620 81 431
  El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Rasa Špakauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5508)
  El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Asta Kalesevičienė
  Specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis - 5509)
  El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Edita Markevičienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
  El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Edita Butrimė
  Programuotoja
  Tel.  (8-37) 39 60 56 (vietinis – 5558)
  El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304, III a.