Personalo tarnyba

 • Misija ir tikslas

  Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

  Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

 • Kontaktai

  Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
  Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
  Kabinetai: 102 ir 103
  Kontaktai       

   

  Informacija ir personalo dokumentų priėmimas

  El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
  Tel.  (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
  Kabineto Nr. 103.

   

  Valerija Kietelienė
  Personalo tarnybos vadovė
  Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
  Mob.tel: 8 - 682 66 927
  El. paštas: valerija.kieteliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  104

   

  Bernadeta Kučiauskaitė
  Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
  Tel. (8-37) 37 21 77 (vietinis - 5522)
  El. paštas: bernadeta.kuciauskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  105

   

  Irena Juralevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5511)
  El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102.

   

  Gintarė Girskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5510)
  Mob. tel. 8 - 607 80 132
  El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Ieva Gudukienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89
  (laikinai nedirba)

   

  Ligija Šiaučiukėnienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis – 5523)
  Mob. Tel.  8 - 620 81 431
  El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Rasa Špakauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis – 5508)
  El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Asta Kalesevičienė
  Specialistė
  Tel. (8-37) 39 53 89 (vietinis - 5509)
  El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Edita Markevičienė
  Specialistė
  Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
  El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Edita Butrimė
  Programuotoja
  Tel.  (8-37) 39 60 56 (vietinis – 5558)
  El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304, III a.