Juridinė tarnyba

 • Tikslas

  Atlikti teisinius veiksmus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardu ir naudai, savo kompetencijos ribose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

 • Kompetencija

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interesų apimtyje konsultuoti ir teikti informaciją teisės klausimais, rengti teisinę reikšmę turinčius dokumentus, teikti išvadas dėl pateiktų dokumentų atitikties  galiojantiems teisės aktams ir visuotinai pripažintiems teisės principams, atstovauti teisės klausimais, ginti ir atstovauti bylų procesuose,  išskyrus  veiklas, kurioms reikalingos ne teisės, o kitų sričių specialiosios ar bendrosios žinios.

 • Kontaktai

  Juridinė tarnyba
  Adresas:
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  Kontaktai

  Virginijus Kližentis
  Vadovas
  Tel. (8 37) 395 384 (vietinis – 5562)
  El. paštas: virginijus.klizentis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.218

  Judita Tuzaitė
  Juristė
  Tel. (8 37) 327 206 (vietinis – 5525)
  El. paštas: Judita.Tuzaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.113

  Gintarė Bukartaitė
  Juristo padėjėja
  8 37 39 53 85 (5563)
  Kabineto Nr. 214

  gintare.bukartaite@lsmuni.lt

  Indrė Bukauskienė
  Juristė
  Tel. (8 37) 327 203 (vietinis – 5569)
  El.paštas: indre.bukauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 120

  Giedrė Plėštienė
  Juristė
  Tel. (8 37) 395 386 (vietinis –5492)
  El.paštas: giedre.plestiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 214