Informacinių technologijų centras

 • Veikla

  LSMU ITC veikla apima Universiteto informacinių technologijų (IT) sistemų funkcionavimo, plėtros ir poreikių analizę. IT sistemas apima: techninė įranga, kompiuterių tinklų įranga bei informacinių sistemų programinė įranga. LSMU ITC vykdo šių sistemų projektavimą, diegimą, eksploataciją ir plėtrą. Tai garantuoja pagrindinių Universiteto veiklos sričių funkcionavimą studijų, mokslo ir administravimo srityse.

 • Uždaviniai

  Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius:

  Universiteto poreikių IT priemonėms ir informacinėms sistemoms analizė, optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Informacinių sistemų ir posistemių diegimas ir priežiūra. Taikomųjų uždavinių programų bei informacinių posistemių diegimas ir priežiūra. Naujų programinių produktų analizė, diegimas ir priežiūra. Universiteto mokslininkų kaupiamų duomenų statistinė analizė. Elektroninio pašto informacinių sistemų diegimas ir priežiūra.

  Kompiuterių tinklų skyrius:

  Universiteto įtraukimo į globalius kompiuterių tinklus optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Universiteto lokalių kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra. Magistralių tarp kompiuterių tinklų sistemų ir posistemių projektavimas, įrengimas ir priežiūra.

  Interneto programinių priemonių instaliavimas ir administravimas. Kompiuterių tinklų įrangos ir duomenų serverių instaliavimas ir administravimas. Universiteto informacinių sistemų bei individualių vartotojų duomenų apsauga. Veiklos koordinavimas su kitomis kompiuterių tinklų srities institucijomis bei interneto paslaugų tiekėjais.

  Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius:

  Nuolatinė kompiuterinės įrangos techninė priežiūra. Kompiuterių instaliavimo dabai ir vartotojų įvairiapusės konsultacijos (telefonu, el. paštu, vartotojų darbo vietose). Lokalių kompiuterių tinklų plėtros uždavinių realizavimas. Kompiuterinės technikos remonto darbai (kompiuteriai, spausdintuvai, skaitytuvai (skeneriai), kopijavimo įrenginiai). Pagalba vartotojams avariniais atvejais (būtinumas garantuoti nuolatinį sistemų darbą sugedus technikai, vartotojų duomenų atkūrimas jų praradimo atvejais, operatyvi pagalba virusų atakų atvejais).

 • LSMU informacinės sistemos
 • Kontaktai

  Informacinių technologijų centras
  Adresas:
  Eivenių g. 4,Kaunas
  Kontaktai

  Kęstutis Šimatonis
  ITC direktorius
  Tel. (8 37) 732453  (vietinis – 1109)
  Tarnybinis mob. 8 698 02915
  El. paštas: kestutis.simatonis@lsmuni.lt

   

  Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius

  Rimantas Ramanauskas
  Skyriaus vedėjas
  Tel. (8 37) 794656  (vietinis – 1114)
  Tarnybinis mob.8 687 40265
  El. paštas: rimantas.ramanauskas@lsmuni.lt

   

  Zita Lekaitė
  Inžinierė
  Tel. (8 37) 794775 (vietinis – 1002)
  Tarnybinis mob.8 646 24670
  El. paštas: zita.lekaite@lsmuni.lt

   

  Eglė Šepetauskienė
  Inžinierė programuotoja
  Tel. (8 37) 793651  (vietinis – 1001)
  Tarnybinis mob.8 652 57836
  El. paštas: egle.sepetauskiene@lsmuni.lt

   

  Raimondas Baltuškevičius
  Inžinierius
  Tel. vietinis – 1187
  Tarnybinis mob. 8646-26187
  El. paštas: raimondas.baltuskevicius@lsmuni.lt

   

  Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius

  Vytautas Kasiulis
  Skyriaus vedėjas
  Tel. (8 37) 395803  (vietinis – 1007)
  Tarnybinis mob.8 607 66674
  El. paštas: vytautas.kasiulis@lsmuni.lt

   

  Justinas Kasiulis
  Inžinierius programuotojas
  Tel. (8 37) 395803  (vietinis – 1007)
  El. paštas: justinas.kasiulis@lsmuni.lt

   

  Martynas Rimkus
  Vyresnysis specialistas
  Tel. (8 37) 794775  (vietinis – 1003)
  Tarnybinis mob.8 656 62786
  El. paštas: martynas.rimkus@lsmuni.lt

   

  Raimundas Kaminskas
  Vyresnysis specialistas
  Tel. (8 37) 396056  (vietinis – 5559)
  El. paštas: raimundas.kaminskas@lsmuni.lt

   

  Evaldas Zimnickas
  Inžinierius programuotojas
  Tel. (8 37) 794775  (vietinis – 1003)
  El. Paštas: evaldas.zimnickas@lsmuni.lt

   

  Tomas Pozingis
  Inžinierius programuotojas
  Tel. (8 37) 794775  (vietinis – 1003)
  El. paštas: tomas.pozingis@lsmuni.lt

   

  Tomas Skroblas
  Inžinierius programuotojas
  Tel. (8 37) 794775 (vietinis – 1003)
  El. paštas: tomas.skroblas@lsmuni.lt

   

  Kompiuterių tinklų skyrius

  Valdas Gaulė
  Skyriaus vedėjas
  Tel. (8 37) 395803 (vietinis - 1002)
  Tarnybinis mob.8 601 99982
  El. paštas: valdas.gaule@lsmuni.lt

   

  Vincas Jančauskas
  Vyresnysis specialistas
  Tel. (8 37) 794656 (vietinis – 1114)
  Tarnybinis mob.8 646 24264
  El. paštas: vincas.jancauskas@lsmuni.lt

   

  Liudas Andriušis
  Komp. tinklų administratorius
  Tel. (8 37) 793651  (vietinis – 1001)
  El. paštas: liudas.andriusis@lsmuni.lt

   

  Egidijus Čėsna
  Operatorius
  Tel. (8 37) 395803 (vietinis – 1007)
  Tarnybinis mob.8 646 26182
  El. paštas: egidijus.cesna@lsmuni.lt