Spausdinti

Medicina

Vientisosios studijos

Studijų krypčių grupė – Biomedicinamedicin6.jpg (930x662)

Studijų kryptis – Medicina

Fakultetas – Medicinos

Studijų trukmė – 6 metai, forma – nuolatinė.

Į studijas integruota internatūra, baigus suteikiamas kvalifikacinis sveikatos mokslų magistro laipsnis ir medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija  

Kalba – lietuvių, anglų

Priėmimo reikalavimai

Konkursinio balo sandara bendruoju priėmimu stojantiesiems į nuolatinės formos studijų programas

Priimtųjų 2017 m. konkursiniai balai

 

Rengiami medicinos gydytojai, kurie galėtų savarankiškai vykdyti pirminę medicinos praktiką, t. y. teiktų skubią medicinos pagalbą ir, konsultuodamiesi su gydytojais specialistais, diagnozuotų bei gydytų būdingiausias suaugusiųjų ir vaikų ligas, užsiimtų jų profilaktika.

Kodėl verta studijuoti?

Medicina – viena moderniausių ir populiariausių, taip pat seniausias akademines tradicijas turinčių LSMU studijų programų. Medicinos studijos suteikia daug galimybių: baigus vientisąsias studijas galima rinktis arti 70 įvairių subspecializacijų, taip pat pasirinkti mokslinį tiriamąjį darbą. LSMU absolventai turi šimtaprocentines įsidarbinimo galimybes ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

LSMU Medicinos studijų programa garsėja pažangiais mokymosi metodais. Mokomasi ne semestrais, o ciklais. Nuo antrųjų studijų metų visi dalykai Medicinos fakultete studijuojami pagal naują, specifine mokymosi technika pagrįstą integruoto probleminio mokymosi modelį. Praktiniams įgūdžiams įgyti Medicininės simuliacijos centre naudojami modernūs įgūdžių mokymosi treniruokliai. Mokymas vyksta ir tradicinių paskaitų, laboratorinių darbų, darbo mažose grupelėse forma. Savo patirtį studentams perduoda Europoje ir pasaulyje pripažinti teorinės ir klinikinės medicinos specialistai. 

Ko mokysitės?

Medicinos studijas verta rinktis turint stiprių savarankiško mokymosi įgūdžių, nes tiek studijuojant, tiek ir tapus gydytoju ar mokslininku, mokytis teks nuolat ir daug. Savarankiškam mokymuisi tenka skirti apie trečdalį studijų laiko.

Vientisąsias medicinos studijas sudaro bendrojo universitetinio lavinimo, fundamentaliosios ir specialiosios medicinos pagrindų dalykai.  

medicina.jpg (4898x3265)Per pirmuosius trejus medicinos studijų metus mokomasi bendrojo universitetinio lavinimo, humanitarinio – socialinio ir studijų programos pagrindų, fundamentaliosios ir ikiklinikinės medicinos dalykų, pvz., anatomijos, žmogaus histologijos ir embriologijos, citologijos ir parazitologijos, genetikos bei judėjimo, kvėpavimo, kraujotakos ir kitų modulių, kurie suteikia žinių apie sveiko ir sergančio žmogaus kūno sandarą ir funkciją, žmogaus ligų priežastis, jų atsiradimo mechanizmus, ligų požymius, jų nustatymo būdus ir bendrus gydymo bei prevencijos  principus.

Ketvirtame–šeštame kursuose vyksta klinikinės studijos ir klinikinė medicinos praktika. Svarbiausių klinikinių dalykų studijos vyksta LSMU ligoninėje Kauno klinikos. Praktinių gebėjimų įgyjama ligoninėje, per specialiosios medicinos modulių praktikos darbus, o šeštaisiais studijų metais – klinikinės medicinos praktikos metu. Klinikinei praktikai atlikti  yra  akredituotos  32 neuniversitetinės daugiaprofilinės (skubi pagalba, vidaus, chirurgija, vaikų ligos, akušerija, ginekologija) ligoninės įvairiose Lietuvos vietose.

Praktikuotis galima ir užsienyje: sudarytos sutartys su užsienio šalių ligoninėmis, pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas galima išvykti studijoms ar praktikai į užsienio šalių universitetus bei klinikas.

kaunoklinikos.jpg (4663x3109)

Baigę studijas gebėsite

Medicinos studijų programa rengia atsakingus ir iniciatyvius medicinos gydytojus, kurie geba tirti ir konsultuoti pacientą, įvertinti klinikinius požymius, skirti tikslinius tyrimus ir interpretuoti jų rezultatus, diagnozuoti ligas, skirti adekvatų gydymą, parinkti  tinkamus vaistus  bei  kitus gydymo metodus, įvertinti jų potencialią naudą ir žalą. Medicinos gydytojas turi įvairių klinikinių procedūrų įgūdžių: geba teikti skubią medicinos pagalbą, siūti žaizdas, perpilti kraują, punktuoti venas, gaivinti pacientą ir palaikyti visas gyvybines jo funkcijas.

Taip pat medicinos gydytojas geba jautriai ir efektyviai bendrauti su pacientais bei kolegomis, turi profesinės etikos įgūdžių, medicinos praktikoje ir tyrimuose remiasi moksliškai pagrįstais įrodymais, geba naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Kuo galėsite dirbti baigę studijas?

absolventai.jpg (1377x919)Baigę medicinos programos studijas, įgysite teisę gauti medicinos gydytojo praktikos licenciją, kuri leidžia savarankiškai vykdyti pirminę medicinos praktiką arba dirbti komandoje su gydytojais specialistais.  

Siekiant įgyti profesinę medicinos gydytojo kvalifikaciją (šeimos gydytojo, gydytojo specialisto), leidžiančią užsiimti savarankiška medicinos praktika, galima rinktis podiplomines specializuotas rezidentūros studijas.

Tolesnių studijų galimybės

Tapus medicinos gydytoju, galima rinktis 3–5 metų trukmės rezidentūros studijas ir tapti bendrosios praktikos gydytoju arba specialistu. Taip pat galima rinktis mokslininko karjerą – 4 metų trukmės doktorantūros studijas.