Spausdinti

Stojančiųjų dėmesiui!

2017 metų studentų  priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

 

Minimalūs rodikliai  stojantiems  2017 metais ir pretenduojantiems į visų sričių universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas

1. Išlaikytas Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu  asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo  nuo 2015 m.

2. Ne žemesniu B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis išlaikytas Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminas, jeigu  asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo  nuo 2015 m. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.

3. Išlaikytas Matematikos valstybinis egzaminas, išskyrus meno srities studijas. Šio punkto reikalavimai taikomi asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems  nuo 2016 m.

4.Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

Pastaba: 

Šios nuostatos taip pat taikomos asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.