Spausdinti

Naujos studijų programos LSMU

                                                                                                                                                                             

 

Bakalauro studijos


Sveikatos informatika

Jungtinė pirmosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU)

Studijų sritis – Fiziniai mokslai

Studijų kryptis – sveikatos informatika

Suteikiamas sveikatos informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metų

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Jau dabar gyvename išmaniųjų technologijų (telefonų, televizorių ar net laikrodžių) amžiuje, šiuos technologinius įrenginius naudojame naršymui internete, atsiskaitymams už suteiktas paslaugas, užrašams ar pramogoms, tačiau juos lygiai taip pat galima būtų panaudoti ir sveikatinimo tikslams – vaistų vartojimo priminimams, pulsui ar kraujo spaudimui matuoti, nuotolinėms konsultacijoms, informacijos sklaidai, rizikos veiksnių ar gyvensenos korekcijai ir t.t.

Kauno technologijos universitetas (KTU), kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) siūlo vienintelę Lietuvoje tarpsritinę sveikatos informatikos studijų programą.

Studijų paskirtis – rengti Sveikatos informatikos specialistus kurie gebėtų pritaikyti informatikos ir informacinių technologijų žinias medicinos, visuomenės sveikatos uždaviniams spręsti.

Studijų rezultatas – Sveikatos informatikos bakalauro kvalifikaciją įgiję absolventai, galės kurti inovatyvius mobilius sveikatinimui skirtus IT produktus tiek sveikatos priežiūros įstaigoms, tiek galutiniams vartotojams, dirbti programinės įrangos kūrimo ir priežiūros darbus, informacinių technologijų kūrimo ir palaikymo darbus privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje; galės dirbti analitinį darbą tvarkant ir apdorojant sveikatos priežiūros įstaigose surinktą administracinę, klinikinę ir bet kokią kitą sveikatos informaciją.

                                                                                                                                                                             

 

Magistrantūros studijos


Medicininė chemija

Jungtinė antrosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU)

Studijų sritis –  fiziniai mokslai

Studijų kryptis – chemija

Suteikiamas –  chemijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Stoti gali: fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalaurai. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 30 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Jungtinės Medicininės chemijos magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas bei siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje


Gyvensenos medicina

Studijų sritis – biomedicinos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 1,5 metų (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti visuomenės sveikatos magistrus, kurie taptų jungiamąja grandimi tarp medicinos ir visuomenės sveikatos, mokančius diegti praktikoje šiuolaikinius sveikos gyvensenos principus, nustatyti rizikos veiksnius asmens sveikatai ir keisti jo gyvenseną; specialistai gebės: nustatyti ir vertinti visuomenės ir asmens sveikatos problemas, analizuoti ir interpretuoti gyventojų sveikatos rodiklius, nustatyti ir vertinti aplinkos, gyvensenos, psichosocialinius ir biologinius veiksnius, bei išmanyti kaip kompleksiškai valdyti jų neigiamą poveikį sveikatai; konsultuoti asmenis sveikos gyvensenos klausimais savo kompetencijų ribose; įvertinti žalingus įpročius ir priklausomybes, netinkamą mitybą, nepakankamą fizinį aktyvumą ir kitus sveikatos rizikos veiksnius; didinti asmens motyvaciją keisti elgseną, sudaryti asmeninį elgesio korekcijos planą ir vertinti pokyčius; atsižvelgiant į  naujausias elgesio keitimo ir motyvacijos teorijas, taikant sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologiją, sukurti asmens elgesio keitimo programą; apibrėžti pirminės, antrinės ir tretinės profilaktikos galimybes ir poreikius, vykdyti pirminę ligų profilaktiką, pagrįsti ligų prevencijos programas, sveikos aplinkos ir gyvensenos gerinimo projektus, mokėti juos įgyvendinti bei vertinti jų efektyvumą;

Studijų rezultatai – asmenys, baigę šią studijų programą ir įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti gyvensenos medicinos specialistais aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros struktūrose, visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dėstyti aukštojoje mokykloje, tęsti studijas doktorantūroje


Išplėstinė slaugos praktika

Studijų sritis: biomedicinos mokslai

Studijų kryptis: slauga

Laipsnis: magistras

Suteikiama kvalifikacija: slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė: 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis - „Išplėstinės slaugos praktikos” magistrantūros studijų programa, skirta rengti slaugos magistrus, dirbsiančius išplėstinės praktikos slaugytoju. Studentai gali rinktis skirtingas šakas: pirminę sveikatos priežiūrą, anesteziją ir intensyvią terapiją bei skubiąją pagalbą. Studijuojantieji įgis naujausių žinių, praktinių įgūdžių, parengti specialistai pasižymės kritiniu mąstymu ir vadovausis suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebės taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros, įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas.

Studijų rezultatas - baigę magistrantūros studijas, išplėstinės praktikos slaugytojai turės teisę išrašyti receptus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas), atlikti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką.