Veterinarinė medicina (vientisosios studijos)

Studijuok LSMU Veterinarijos fakultete, jeigu Tau patinka iššūkiai, nebijai atsakomybės, myli gyvūnus ir nori užtikrinti jų ir visuomenės sveikatą – studijuok Veterinarinę mediciną, Veterinarinę maisto saugą ar Maisto mokslą LSMU Veterinarijos fakultete ir tavo lūkesčiai išsipildys!

Veterinarijos akademijos absolventė Giedrė Vokietytė, veterinarijos gydytoja, Vlugeno instituto arklių osteopatijos diplomatė (EDO), profesionali dainininkė, pirmojo muzikinio šou „X Faktorius“ nugalėtoja. VF studijuoti kviečia motyvuotus ir tikslo siekiančius abiturientus. Laukia kryptingai nusiteikusio jaunimo pasirengusio iššūkiams. „Meilės gyvūnams nepakanka, kad galėtum juos gydyti. Jų akys išduoda skausmą, tad prireiks žinių, kantrybės ir ryžto, kad padėtumėt jiems“ – pabrėžia veterinarė.

Veterinarijos akademija – profesionalių veterinarinės medicinos gydytojų ir maisto studijų srities specialistų rengimo erdvė. Кvalifikuotus, inovatyvius, bendradarbiaujančius su verslu, nebijančius iššūkių veterinarinės medicinos gydytojus Lietuvoje daugiau nei 80 metų rengia tik LSMU Veterinarijos akademija.

Veterinarinės medicinos gydytojo profesija yra prestižinė profesija Europos ir kitose pasaulio šalyse. VF 2017 m. išleido 75-ąją veterinarijos gydytojų laidą. Šiemet Veterinarijos studijas baigė pirmieji užsienio studentai. Šiandien VF studijuoja 70 užsieniečių. Veterinarinės medicinos studijas renkasi gabūs ir motyvuoti abiturientai, kurie supranta, kad jų laukia ne tik nelengvos studijos, bet ir didžiulė profesinė atsakomybė gydant gyvūnus ir tokiu būdu užtikrinant ne tik gyvūnų gerovę, bet apsaugant žmones nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams ligų. Praktinių žinių studentai semiasi Universiteto Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų, Stambiųjų gyvūnų klinikose, Praktinio mokymo ir bandymų centre, Universiteto atviros prieigos mokslo centruose ir laboratorijose, privačiose įmonėse, klinikose bei užsienio veterinarijos universitetų mokymo bazėse.

Universitete puoselėjama bendradarbiavimo ir atvirumo dvasia. Veterinarinės medicinos studentams paskaitas skaito dėstytojai – mokslininkai, turintys tarptautinę veterinarijos gydytojo praktiko ir mokslinę patirtį, dėsto kviestiniai Europos ir pasaulio lektoriai, konsultuoja verslo atstovai, visuomeninių organizacijų nariai ir fakulteto alumnai.

Baigusieji Veterinarinės medicinos studijas absolventai turi plačias įsidarbinimo galimybes. Jie dirba privačiais veterinarijos gydytojais praktikais, o taip pat valstybinėje veterinarijos tarnyboje ir atlieka Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomųjų reikalavimų nustatymą ir įgyvendinimo kontrolę, eksporto, importo ir tranzitinių krovinių kontrolę, vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitikimo saugos, ženklinimo ir kitiems privalomiems reikalavimams kontrolę, maisto ir pašarų tvarkymo vietų, taip pat įmonių veterinarinės sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi, įmonių savikontrolės sistemų ir jų funkcionavimo kontrolę, gyvulių ir kitų gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymosi kontrolę, veterinarinių vaistų, kitų preparatų, pašarų, jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo kontrolę ir daug kitų funkcijų.

Lietuvos veterinarijos gydytojų bendruomenė – aktyvi ir vieninga. VF vykdomos studijų programos yra akredituotos maksimaliam  laikotarpiui. Veterinarinės medicinos studijų programa atitinka Europos sąjungos valstybėse galiojančius griežtus veterinarijos studijų kokybės kriterijus, programoje dėstomi dalykai ir jų turinys atitinka ES direktyvų bei Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) strategiją ir nuostatas. LSMU VF Veterinarinės medicinos studijų programa yra patvirtinta EAEVE ekspertų. Įgyti diplomai galioja Europos Sąjungoje.

Jolanta Jonikienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba