Sveikatos psichologija (magistrantūra)

Tu buvai atkaklus, stropus bei žingeidus ir baigęs pirmosios pakopos studijas įgijai bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Turi ambicijų ir gali tęsti studijas sveikatos psichologijos magistro studijų programoje bei įgyti sveikatos psichologo profesinę kvalifikaciją.

Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia bakalauro studijas baigusiam asmeniui specializuotis gilesnėje ir konkretesnėje psichologijos srityje, įvaldyti sudėtingesnius tyrimų metodus bei gauti įgūdžių, įgalinančių tęsti studijas doktorantūroje.

Tau pasisekė, nes LSMU Sveikatos psichologijos studijų programos absolventai, šalia plačių ir gilių sveikatos psichologijos žinių bei praktinių įgūdžių, galės įgyti specialiųjų kompetencijų, gaus jas patvirtinantį sertifikatą penkiose sveikatos priežiūrai aktualiose srityse. Per pasirenkamuosius dalykus, praktiką ir mokslo tiriamąjį darbą, studijuojantieji sveikatos psichologijos magistrantūroje galės specializuotis onkopsichologijos, priklausomybių psichologijos, reabilitacijos psichologijos, sveikatos psichologijos organizacijoje bei sporto psichologijos srityse.

Šios specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas ir didėjantį psichologinių paslaugų poreikį. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę užtikrins didelę darbo patirtį šiose srityse turintys LSMU psichologai bei medikai ir puiki praktinė bazė.

Laukiame Tavęs, nes Tavo pasirinkimas – teisingas ir prasmingas.