Sveikatinimas ir reabilitacija (magistrantūra)

Sveikatinimas ir reabilitacija yra antrosios pakopos studijų programa, kurios tikslas – parengti kvalifikuotus sveikatos mokslų magistrus, būsimus mokslininkus ir naujų praktinių metodikų kūrėjus, kurie gebės pritaikyti naujausias teorines žinias įvairaus amžiaus žmonių sveikatinimui ir reabilitacijai, atsižvelgiant į šių procesų vietą ir laikotarpį. Absolventai turės žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekamo darbo analizei, pagrindimui, konsultavimui, programų parengimui. Sėkmingai baigus studijas, suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir specializacija. Studijų programos apimtis 90 kreditų (studijų krypties dalykai - 57 kreditai, specializacijos dalykai - 30 kreditų, pasirenkamieji dalykai - 3 kreditai). Studijų trukmė – 1,5 metų.

Galima rinktis vieną iš siūlomų specializacijų:

„Ergoterapija bendruomenėje“. Jos tikslas – parengti specialistus, gebančius organizuoti ergoterapijos paslaugas bendruomenėje, siekiant išlaikyti specialių poreikių turinčius asmenis namų aplinkoje, užtikrinant jų bei artimųjų pilnavertį gyvenimą. Reikalavimai stojantiesiems: reabilitacijos (ergoterapijos) bakalauras, ergoterapeutas;

„Klinikinė kineziterapija“. Jos tikslas – parengti specialistus, turinčius gilesnių žinių bei įgūdžių vertinant paciento funkcinę būklę ir taikant kineziterapiją klinikinėje bei neklinikinėje aplinkoje, vadovaujantis įrodymais grįsta kineziterapijos praktika. Reikalavimai stojantiesiems: reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauras, kineziterapeutas;

„Sporto kineziterapija“. Jos tikslas – parengti specialistus, turinčius specialiųjų žinių ir įgūdžių konsultuojant saugaus fizinio aktyvumo klausimais, taikant sporto šakai pritaikytas reabilitacijos ir treniravimo programas, sportinių traumų prevencijos priemones, siekiant pilnaverčio sportuojančiojo grįžimo į buvusį fizinio aktyvumo lygį. Reikalavimai stojantiesiems: reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauras, kineziterapeutas;

„Sveikatinimas fiziniais pratimais“. Jos tikslas – parengti specialistus, gebančius parinkti ir taikyti fizinius pratimus kaip vieną iš sveikatos būklę modeliuojančių priemonių ne tik klinikinėje, bet ir neklinikinėje aplinkoje, įvairaus amžiaus žmonėms atsižvelgiant į jų individualią sveikatos būklę. Reikalavimai stojantiesiems: reabilitacijos (kineziterapijos) bakalauras, kineziterapeutas;

Vaikų reabilitacija“. Jostikslas -  parengti specialistus, turinčius specialiųjų žinių ir įgūdžių, reikalingų atlikti vaikų raidos ir funkcinės būklės vertinimus, formuluoti individualius reabilitacijos tikslus ir uždavinius, pasirinkti ir taikyti specifinius vaikų raidos stimuliavimo ir terapijos metodus, dirbti vaikų reabilitacijos komandoje. Reikalavimai stojantiesiems: reabilitacijos (ergoterapijos, kineziterapijos) bakalauras, ergoterapeutas/kineziterapeutas.

Karjeros galimybės:

Asmuo, baigęs antrosios pakopos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti visose sveikatos priežiūros sistemos grandyse (ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose), fizinės gerovės centruose, bendruomenės centruose, sveikatingumo centruose, sporto komandose bei su sportu susijusiose organizacijose, dėstyti aukštosiose mokyklose, tęsti studijas doktorantūroje.

 

Praktikos galimybės:

Studentai turi galimybę išvykti studijoms pagal Erasmus+ mainų programą ir praktikai po studijų

Daugiau informacijos: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/.