Spausdinti

E-studijos

E. studijų skyrius yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, įkurtas 2003 m. Skyriaus tikslas - planuoti ir įgyvendinti Universiteto nuotolinių studijų plėtros strategiją. Skyriuje dirba 2 darbuotojai: centro vadovė ir informacinių technologijų specialistė. Skyriaus veiklą koordinuoja Taryba. Skyriaus veiklai plėtoti naudojamos universiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamos ITMIS programos, LieDM paprogramės (peraugusios į Lietuvos virtualaus universiteto programą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo Ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.ISAK-791) bei privačių juridinių ir fizinių asmenų lėšos. Skyriaus veiklos uždaviniai įgyvendinami bendradarbiaujant su universiteto katedromis ir klinikomis, studijų, podiplominių studijų, informacinių technologijų centrais.

2010 metais LSMU E. studijų skyrius tapo dviejų organizacijų nariu.

Sausio mėnesį buvo įsteigta Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija LieDM (toliau – Asociacija). Tai savanoriška Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų, vykdančių nuotolines studijas ir e. mokymą(si), asociacija, įkurta institucijų susitarimu. Jos tikslas skatinti ir palaikyti mokslo ir studijų bei švietimo institucijų bendradarbiavimą plėtojant nuotolinį ir e.mokymąsi Lietuvoje bei mažinti sąnaudas teikiant mokymosi paslaugas per bendrai naudojamus techninius ir programinius resursus. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. LSMU turi savo įgaliotą atstovą Asociacijos taryboje.

2010 spalio mėnesį LSMU pasirašė Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros Konsorciumo jungtinės veiklos sutartį. Šia sutartimi Konsorciumo nariai susitaria vykdyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms būtinas bendras veiklas sujungiant savo organizacinį, techninį, technologinį ir finansinį potencialą, profesines žinias bei įgūdžius ir kartu užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą vykdant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros įgyvendinimo priemones bei jas finansuojant.

2011 metais LSMU tapo Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) nariu, kuris siekia dalytis žiniomis, skatinti e. mokymąsi ir pagerinti susisiekimą tarp specialistų esančių skirtingose vietovėse Europoje ir už jos ribų. Taip pat plėtoti e. mokymosi strategiją ir praktiką šioje veiklos srityje.

 

Teikiamos paslaugos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto E. studijų skyriuje galite susipažinti su nauju mokymosi būdu - nuotolinėmis studijomis. Netrukus pakviesime dėstytojus naudotis nauja Moodle mokymosi aplinka ir talpinti kursus internetinėje terpėje.

Nuotolinės studijos vyksta internete, paskaitos ir praktiniai darbai pateikti specialioje internetinėje aplinkoje, todėl besimokantysis gali studijuoti jam patogiu metu, tiesiogiai bendrauti su kuratoriumi bei kitais kurso dalyviais, analizuoti pateiktą kurso medžiagą bei pasitikrinti įgytas žinias.

 

E. studijų skyriuje taip pat galite:

  • Organizuoti tiesiogines vaizdo konferencijas, telekonsultacijas
  • Transliuoti medicinines procedūras ir operacijas į nutolusias auditorijas
  • Transliuoti paskaitas internete, jas įrašyti ir saugoti serveryje
  • Nuomoti auditoriją-ministudiją

Daugiau apie nuotolines studijas ir naudojamus įrankius sužinosite mūsų partnerių svetainėse.

www.liedm.net

www.lvu.lt

www.medas.lt

www.eden-online.org

www.moodle.org

 

Kontaktai