Spausdinti

Bakalauro studijos

                                                                                                                                                                             


Sveikatos informatika

Jungtinė pirmosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU)

Studijų krypčių grupė - informatikos mokslai

Studijų kryptis – informatika

Suteikiamas informatikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metų

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Jau dabar gyvename išmaniųjų technologijų (telefonų, televizorių ar net laikrodžių) amžiuje, šiuos technologinius įrenginius naudojame naršymui internete, atsiskaitymams už suteiktas paslaugas, užrašams ar pramogoms, tačiau juos lygiai taip pat galima būtų panaudoti ir sveikatinimo tikslams – vaistų vartojimo priminimams, pulsui ar kraujo spaudimui matuoti, nuotolinėms konsultacijoms, informacijos sklaidai, rizikos veiksnių ar gyvensenos korekcijai ir t.t.

Kauno technologijos universitetas (KTU), kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) siūlo vienintelę Lietuvoje tarpsritinę sveikatos informatikos studijų programą.

Studijų paskirtis – rengti Sveikatos informatikos specialistus kurie gebėtų pritaikyti informatikos ir informacinių technologijų žinias medicinos, visuomenės sveikatos uždaviniams spręsti.

Studijų rezultatas – informatikos mokslų bakalauro kvalifikaciją įgiję absolventai, galės kurti inovatyvius mobilius sveikatinimui skirtus IT produktus tiek sveikatos priežiūros įstaigoms, tiek galutiniams vartotojams, dirbti programinės įrangos kūrimo ir priežiūros darbus, informacinių technologijų kūrimo ir palaikymo darbus privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje; galės dirbti analitinį darbą tvarkant ir apdorojant sveikatos priežiūros įstaigose surinktą administracinę, klinikinę ir bet kokią kitą sveikatos informaciją.

                                                                                                                                                                                  


Maisto mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – maisto studijos

Suteikiamas žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3,5 metų (nuolatinė forma), 5 metai (ištęstinė forma)


Studijų paskirtis – parengti kvalifikuotus maisto gamybos grandinės specialistus, imlius gamybos ir mokslo naujovėms, išmanančius maisto žaliavų ir produktų įvairovę, jų gamybos būdus, panaudojimo sritis, suprantančius sveikos mitybos reikšmę, gebančius analizuoti maisto kokybės pokyčius ir įvertinti bei valdyti maisto žaliavų ir produktų kokybės rodiklius, žinančius maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijas ir gebančius priimti su profesine veikla siejamus savarankiškus sprendimus bei juos įgyvendinti kolektyviniame darbe.

Studijų rezultatas – žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacija reikalinga specialistams, dirbsiantiems maisto žaliavų ir produktų gamybos, eksporto, importo ir kontrolės srityse, viešojo maitinimo srityje, konsultavimo tarnybose, viešojo administravimo sektoriuje, susijusiame su maisto gamybos grandine. 

Maisto mokslo studijų programos bakalauras išmano maisto žaliavų ir produktų įvairovę, jų kokybės rodiklius ir suvokia jų visumą, žino maisto žaliavų panaudojimo galimybes skirtingose maisto produktų gamybos technologinėse schemose, maisto konservavimo būdus, maisto žaliavų ir produktų gamybos įrenginių technologines schemas ir jų optimizavimo principus, maisto produktų maistinę ir funkcionaliąją vertę, darnios mitybos pagrindus, sveiko maisto koncepcijas, išmano pagrindines sveikos mitybos gaires, racionalios ir subalansuotos mitybos principus, ypatingą dėmesį skiriant didesnės rizikos žmonių grupėms, išmano maisto saugos ir kokybės valdymo sistemas bei rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose sistemą maisto žaliavų ir produktų gamyboje, moka taikyti jų bendruosius principus maisto žaliavų ir produktų gamybos grandinėje, geba profesionaliai bendrauti (žodžiu ir raštu) profesinėje srityje gimtąja ir bent viena užsienio kalba, vertinti ir analizuoti maisto tyrimų rezultatus taikydamas statistinius metodus, moka analizuoti, planuoti, savarankiškai mokytis bei domėtis nuolat kintamos aplinkos laimėjimais, moka gilinti savo žinias ir įgūdžius taikydamas mokymosi visą gyvenimą koncepciją, diskutuoti ir apibendrinti rezultatus, rasti ir priimti tinkamiausią sprendimą savarankiškai arba bendradarbiaujant su kitais profesijos atstovais.

                                                                                                                                                                              

 

Akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis slauga ir akušerija

Suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija – akušeris

Studijų trukmė – 4 metai

Nuolatinės formos studijos,  taikomas dieninis mokymosi būdas


Studijų paskirtis – rengti akušerius, kurie gebėtų savarankiškai arba specialistų komandoje prižiūrėti nėščiosios ir vaisiaus  sveikatą, priimti gimdymą, prižiūrėti naujagimį, teikti specializuotas moters sveikatos priežiūros paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, moters namuose ir bendruomenėje.

Studijų rezultatas – asmuo, įgijęs akušerio kvalifikaciją gali dirbti akušeriu savarankiškai ir sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikdami paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

                                                                                                                                                                              

 

Burnos higiena

Pirmos pakopos studijų programa

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – burnos priežiūra

Suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, burnos higienisto kvalifikacija

Studijų trukmė – 4 metai

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Studijų paskirtis –rengti kvalifikuotus burnos higienistus bakalaurus, mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus burnos sveikatos priežiūros srityje, kurie  gebės  išklausyti paciento nusiskundimus, įvertinti minkštųjų ir kietųjų burnos audinių būklę, atlikti profesionalią burnos higieną, parinkti individualias burnos higienos priemones, paaiškinti ir pademonstruoti jų naudojimą, vykdyti odontologinių ligų profilaktikos programas. Žinos   odontologinių ligų rizikos veiksnius ir mokės paaiškinti pacientui apie jų žalą sveikatai ir būdus išvengti, odontologinių ligų profilaktikos programų organizavimo principus, įstatymus reglamentuojančius burnos higienisto darbą, higieninius reikalavimus dirbant gydymo įstaigose.  Mokės atsakingai, kruopščiai, savarankiškai dirbti, bendrauti su pacientais ir kolegomis,  komandoje sprendžiant profesinius klausimus, nuolat tobulinti burnos higienisto profesinius įgūdžius.

 Studijų rezultatas –asmuo, baigęs burnos higienos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų bakalauro ir burnos higienisto kvalifikaciją, gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: pirminės sveikatos priežiūros centruose, odontologijos klinikose ir kabinetuose, viešosiose įstaigose.       

                                                                                                                                                                               

 

Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa
 
Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai
 
Studijų kryptis – reabilitacija
 
Suteikiamas  – sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ergoterapeuto profesinė  kvalifikacija
 

Studijų trukmė – 4 metai

Nuolatinės formos studijos,  taikomas dieninis mokymosi būdas


Studijų paskirtis – rengti universitetinio išsilavinimo ergoterapeutus, mokančius naudoti   naujausius, įrodymais pagrįstus, ergoterapijos metodus.

Studijų rezultatas –asmuo, baigęs ergoterapijos studijų programą ir įgijęs ergoterapeuto kvalifikaciją žinos asmens veiklos sutrikimų priežastis bei korekcijos galimybes ergoterapijos priemonėmis; įvairių ligų ir traumų funkcinės būklės sutrikimus; gydymo ir profilaktikos principus; Mokės ištirti ir įvertinti įvairaus amžiaus žmonių aktyvumą, funkcinę būklę, nustatyti ergoterapijos poreikį, taikymą bei vertinti jos efektyvumą. Gebės parinkti ergoterapijos metodus ir priemones, juos kūrybiškai taikyti bei koreguoti atsižvelgiant į asmens aktyvumo kaitą. Mokės bendrauti terapinėje aplinkoje, su ligonio/kliento šeimos nariais, dirbti savarankiškai ar reabilitacijos specialistų komandoje.

LSMU Ergoterapijos studijų programa vienintelė Pasaulinės  Ergoterapeutų Federacijos akredituota programa  Lietuvoje.  

Ergoterapijos programos rezultatai

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/ergoterapija-bakalauras.html.

                                                                                                                                                                               

 

Gyvulininkystės technologija

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – gyvulininkystė

Suteikiamas žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas);

Studijų trukmė – 6 metai (ištęstinės formos studijos, taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – rengti aukštą kvalifikaciją universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, gerai išmanančius gyvūninės produkcijos gamybą, jų vadybą, gyvūnų veislininkystę, informacines technologijas, ekologinę gyvulininkystę, gyvūnų auginimo ir laikymo biotechnologijas, technologinių inovacijų diegimą bei turinčius jų taikymo įvairiose srityse įgūdžių, gebančius įgytas teorines gyvulininkystės technologijų žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti gyvulininkystės produkcijos ūkio gamybos ūkinėms struktūroms, pasirengusius kūrybingai ir atsakingai dirbti gyvulininkystės ir su šia veikla susijusiose srityse, lanksčiai reaguojančius į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius, suvokiančius šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus, brandžias bei integralias asmenybes, turinčias nuomonę, aiškią vertybių bei nuostatų sistemą.

Baigęs studijas specialistas gebės:

  • organizuoti ir valdyti gyvulininkystės įmonės ir jos padalinių veiklą, naudoti išteklius, reikalingus gyvulininkystės produkcijai gaminti ir aktyviai veikti konkurencingoje rinkoje, analizuoti ES reglamentus, direktyvas, teisės aktus ir juos mokėti taikyti praktikoje;
  • vertinti ir interpretuoti visuomenės ir jos raidos dėsningumus, šiuolaikinės demokratijos ir atviros visuomenės tendencijas, suvokti save kintamoje socialinėje ir gamtinėje erdvėje;
  • išlaikyti profesinę kompetenciją nuolat tobulindamas ir stiprindamas profesinius įgūdžius, reikalingus, prisitaikant prie kokybinių ir kiekybinių šalies pokyčių;
  • perteikti žinias, leidžiančias įvertinti prioritetus, suprasti naujas vertybes, atsirandančias ES žemės ūkio politikoje, suvokti darnios žemės ūkio gamybos, saugoti gamtos išteklius ir aplinkos puoselėjimo vertybes būtinumą;
  • biomedicinos srities dalykų mokslo žinias taikyti tolesniam studijavimui bei ugdyti mokslinio ir praktinio darbo įgūdžius, būtinas sėkmingoms  magistrantūros studijoms bei darbui pasirinktoje srityje;
  • kurti savarankišką verslą.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Gyvulininkystės technologijos studijų programą ir įgijęs žemės ūkio mokslų kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti gyvūnų produkciją gaminančiose įmonėse, veislininkystės sistemoje, pašarų gamybos ir jų kokybės vertinimo sistemoje, pieno, mėsos bei jų produktų perdirbimo sistemoje, konsultavimo tarnybose, rajonų savivaldybėse, draudimo kompanijose, žemės ūkio paslaugas teikiančiose institucijose, mokymo įstaigose.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/gyvulininkystes-technologija-bakalauras-ir-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                                


Kineziterapija

Pirmosios pakopos studijų programa

Studijų sritis – sveikatos mokslai

Studijų kryptis – reabilitacija

Suteikiamas  – sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija

Studijų trukmė – 4 metai

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Studijų paskirtis –rengti universitetinio išsilavinimo kineziterapeutus, mokančius vadovautis  naujausiomis mokslo žiniomis ir kritiškai analizuojant savarankiškai taikyti jas profilaktikos ir gydymo tikslu visose sveikatos priežiūros, ugdymo ir sveikatinimo įstaigose, nuolat tobulinti kineziterapeuto profesinius įgūdžius.

Studijų rezultatas –asmuo, baigęs kineziterapijos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų bakalauro laipsnį ir kineziterapeuto kvalifikaciją žinos įvairių ligų ir traumų gydymo ir profilaktikos principus; ligų ir traumų sukeltus funkcinės būklės sutrikimus, priemones ir metodus jiems mažinti, koreguoti ir kompensuoti. Mokės ištirti ir įvertinti įvairaus amžiaus žmonių funkcinę būklę, nustatyti kineziterapijos poreikį ir kineziterapinę diagnozę, sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą, bei vertinti jos efektyvumą. Gebės parinkti kineziterapijos metodus ir priemones, juos kūrybiškai taikyti, bei koreguoti atsižvelgiant į pažeidimą ir asmens funkcinės būklės kaitą.Mokės bendrauti ir bendradarbiauti su asmeniu, kuriam taikoma kineziterapija, jo šeimos nariais, dirbti komandoje sprendžiant  profesinius klausimus.

Kineziterapijos programos rezultatai

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/kineziterapija-bakalauras.html.

                                                                                                                                                                             

 

Medicininė ir veterinarinė biochemija

Studijų krypčių grupė - gyvybės mokslai

Studijų kryptis – biochemija

Suteikiamas gyvybės mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3,5 metų (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – parengti biochemijos specialistus, gebančius vykdyti biocheminius tyrimus, svarbius žmogaus ir gyvūnų ligų laboratorinei diagnostikai, maisto ir žaliavų kokybės įvertinimui, aplinkos kontrolei, mokslo institucijose bei turinčius pakankamai žinių ir įgūdžių, reikalingų informuoti visuomenę apie naujausius biomokslų laimėjimus.

Studijų rezultatas – praktiniame darbe biochemikas vadovausis geros laboratorinės praktikos principais ir taikys šiuolaikiškus analizės metodus, vykdydamas laboratorinės diagnostikos, kontrolinius ir mokslinius tyrimus. Programos absolventas turės pakankamai biomedicinos žinių gautiems rezultatams įvertinti ir aptarti. Galės dirbti diagnostikos, kontrolinėse ir mokslinių tyrimų laboratorijose, farmacijos ir biotechnologijos įmonių laboratorijose, biomedicininės įrangos tiekimo įmonėse, mokslinės informacijos sklaidos įstaigose ir tarnybose. Baigus šią pirmosios pakopos universitetinių studijų programą, studijas galima tęsti  LSMU ir kitų universitetų magistrantūros studijų programose.

                                                                                                                                                                               

 

Medicininė ir veterinarinė genetika

Studijų krypčių grupė - gyvybės mokslai

Studijų kryptis – genetika

Suteikiamas gyvybės mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3,5 metų (nuolatinės formos studijos,  taikomas dieninis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – parengti išsilavinusius, mokslo naujovėms imlius, kritiškai mąstančius, kvalifikuotus genetikos specialistus, turinčius fundamentalių žinių ir gebėjimų, reikalingų dirbti medicininės ir veterinarinės genetikos bei su ja susijusiose srityse, gebančius savarankiškai atlikti genetinius tyrimus šiuolaikiniais analizės metodais, laikantis geros laboratorijos praktikos bei bioetikos principų.

Studijų rezultatas – gyvybės mokslų bakalauro kvalifikacija reikalinga genetiko, dirbsiančio medicinos ir veterinarijos, maisto saugos, farmacijos, aplinkos saugos, biotechnologijos srityse, profesijai. Medicininės ir veterinarinės genetikos programos bakalauras turi žinoti žmogaus ir gyvūnų fiziologinę, morfologinę, histologinę, genetinę sandarą individo ir ląstelės lygmenimis, gyvų organizmų raidos genetinės reguliacijos bendrumus ; gyvūnų ir žmogaus genomo sandaros ypatumus, mikroorganizmų įvairovę; gebėti dirbti su ląstelėmis, organizmais, populiacijomis, įvertinti tarpląstelinius ryšius, sąveikas tarp tam tikrų individų ir populiacijų, gebės planuoti tyrimų eigą, parinkti racionaliausią metodiką iškeltiems uždaviniams įgyvendinti, rinkti biologinius mėginius, juos apdoroti ir saugoti, gebėti dirbti su analitine genetinių, biologinių, biocheminių tyrimų įranga, analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis, pateikti išvadas, saugiai dirbti su biologinėmis ir cheminėmis medžiagomis; gebėti ištirti žmonių ir gyvūnų chromosomines ir genines ligas ir ydas ir nustatyti paveldėjimo tipą, patikslinti kilmę pagal DNR bei identifikuoti gyvulinės kilmės produktus, ištirti ūkines bei sveikatingumo savybes žyminčius genus, išmanyti ir gebėti vertinti genomo funkcionavimo sutrikimų ryšį su žmogaus ir gyvūnų ligomis; turi gebėti atlikti kiekybinę bei kokybinę genetiškai modifikuotų organizmų bei genetiškai modifikuotų maisto bei pašarų priedų analizę; žinoti augalų bei gyvūnų genetinių modifikacijų gavimo bei identifikavimo būdus, jų paplitimą ir įvairovę; biotechnologijos ir genų inžinerijos principus; gebėti įvertinti tiriamojo biologinio objekto rizikos žmogui, gyvūnui ir aplinkai lygį bei šalinti poveikio padarinius, žinoti ir laikytis pagrindinių geros laboratorijos praktikos ir bioetikos reikalavimų; turi gebėti ištirti  naudodamas fizinių ir cheminių mutagenų įtaką organizmo bei populiacijų lygmenimis, įvertinti genetinės įvairovės lygį biocheminius ir genetinius žymenis bei statistiniais metodais  nustatyti tam tikrų veiksnių riziką aplinkai, žmogui, gyvūnui, ekosistemos raidai ir teikti rekomendacijas genetinės įvairovės išsaugojimo  klausimais; turi gebėti gerai bendrauti (žodžiu ir raštu) gimtąja ir anglų kalbomis, apdoroti tyrimų duomenis matematikos metodais, naudotis specializuotomis duomenų bazėmis ir analizuoti mokslo literatūrą.

                                                                                                                                                                               

 

Slauga

Studijų sritis – sveikatos mokslai

Studijų kryptis – slauga ir akušerija

Suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija bendrosios praktikos slaugytojas

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – rengti bendrosios praktikos slaugytojus, išmanančius slaugos darbo principus, teorijas, metodus, gebančius savarankiškai ir kritiškai įvertinti įvairaus amžiaus sveikų žmonių, asmenų, turinčius  tam tikrų rizikos veiksnių bei sergančių tam tikromis somatinėmis ar psichikos ligomis, taip pat visuomenės bei tam tikrų jos grupių slaugos poreikius jų darbo vietose, mokyklose, namuose, sveikatos centruose, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Slaugos studijų programą ir įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygmenų įstaigose ir institucijose: ligoninėse, poliklinikose, vaikų ligų ir ugdymo įstaigose, sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose, globos namuose, pensionuose, krašto apsaugos sistemoje.

                                                                                                                                                                                

 

Socialinis darbas medicinoje

Studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai

Studijų kryptis – socialinis darbas

Suteikiamas socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija socialinis darbuotojas

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis. Rengiami socialinio darbo specialistai, gebantys dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose bei socialines paslaugas teikiančiose organizacijose. Rengiami kompetetingi socialinio darbo specialistai, gebantys atpažinti ir vertinti asmens, šeimos, bendruomenės socialinius poreikius; planuoti ir teikti profesionalią socialinę pagalbą  sveikatos priežiūros specialistų komandoje; kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti kuriant sveikatai palankią aplinką konkrečioje organizacijoje ir bendruomenėje.  Baigusieji studijų programą gebės vertinti socialinio darbo proceso veiksmingumą, reflektuoti savąją profesinę praktiką, tobulinti ir plėtoti socialinio darbo veiklą.

Studijų rezultatas. Asmenys, baigę Socialinio darbo medicinoje programą, gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose, Lietuvos ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose, ES  valstybių partnerystės projektuose. Programos absolventai dirba tiesioginį darbą su klientais, vadovauja socialinėms institucijoms, administruoja socialines programas, formuoja šalies socialinę politiką, vykdo mokslinę veiklą, tęsia studijas magistrantūros programose.

Studijas vykdo Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra

 

                                                                                                                                                                                

 

Sveikatos psichologija

Studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai

Studijų kryptis – psichologija

Suteikiamas socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas
dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti kompetentingus psichologijos bakalaurus, kuriems būdingas mokslinis įžvvalgumas ir poreikis tobulėti, turinčius tvirtus mokslinių psichologijos bei biologinius psichikos žinių pagrindus, susipažinusius su sveikatos priežiūros sistemos veikla, asmens ir visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo uždaviniais.
 

Studijų rezultatai – baigę šią studijų programą ir įgiję socialinių mokslų bakalauro kvalifikaciją asmenys gebės etiškai ir profesionaliai taikyti įgytas pagrindines psichologijos ir jai artimų socialinių bei gamtos mokslų žinias praktinėje ir mokslinėje veikloje, asmens bei visuomenės sveikatos ir gerovės srityje bei tęsti studijas planuojamoje tarptautinėje sveikatos psichologijos magistrantūros programoje ar kitų specializacijų magistrantūros studijose.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/sveikatos-psichologija-bakalauras.htm.

                                                                                                                                                                                


Veterinarinė maisto sauga

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas);

Studijų trukmė – 6 metai (ištęstinės formos studijos, taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus visuomenės sveikatos specialistus, mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos laimėjimus maisto saugos srityse ir sėkmingai dirbti kokybės specialistais gyvūninių ir negyvūninių maisto produktų kokybės ir saugos užtikrinimo grandyse, maisto įmonėse, prekybos centruose, viešojo maitinimo įmonėse, visuomenės sveikatos specialistu įvairaus lygio valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, laboratorijose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje bei jai pavaldžiose institucijose, visuomenės sveikatos centruose,  farmacijos įmonėse, maisto tiekimo skyriuose.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Veterinarinės maisto saugos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį geba  spręsti gyvūninių ir negyvūninių žaliavų bei maisto produktų kokybės ir saugos garantavimo praktinius klausimus bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, diegia ir taiko maisto žaliavų ir produktų saugos valdymo bei higienos garantavimo sistemas ir priemones technologiniuose procesuose. Atlieka maisto produktų kokybės ir saugos parametrų laboratorinius tyrimus. Specialistai geba produktyviai dirbti maisto įmonėse ir tyrimų laboratorijose taikomose kokybės vadybos sistemose. Specialistai gali konsultuoti maisto saugos ir kokybės klausimais visuomenės sveikatos požiūriu. Moka vykdyti maisto grandinės kontrolę visais lygmenimis ir  srityse garantuoti visuomenės sveikatą nuo žaliavos iki vartotojo.

                                                                                                                                                                              

 

Visuomenės sveikata

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 4 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


 

Studijų paskirtis – rengti visuomenės sveikatos bakalaurus, mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos laimėjimus visuomenės sveikatos srityje, specialistai gebės: vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną, saugą, sveikatos stiprinimą ir vadybą, užkrečiamųjų neinfekcinių ligų profilaktiką, vertinti poveikį visuomenės sveikatai.

Studijų rezultatai – asmuo, baigęs šią studijų programą, gali dirbti visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tęsti studijas magistrantūroje.

                                                                                                                                                                                

 

Gyvūnų mokslas

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – gyvulininkystė

Suteikiamas žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3,5 metai

Nuolatinė studijų forma,  taikomas dieninis mokymosi būdas;

Studijų trukmė – 5 metai

Ištęstinė studijų forma,  taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas


 

Studijų paskirtis – parengti aukštos kvalifikacijos universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, turinčius pakankamai įvairių mokslo sričių žinių ir įgijusių įgūdžių planuoti, organizuoti ir parinkti pažangiausias gyvūnų veisimo, auginimo, laikymo technologijas, analizuoti ir vertinti jų poveikį gyvūnų produktyvumui, produkcijos kokybei ir saugai, garantuoti gyvūnų genetinių išteklių racionalų naudojimą, gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, apibrėžti naujas ir reikšmingas studijų srities mokslinių tyrimų ir plėtros galimybes ir problemas, priimti inovatyvius vadybinius sprendimus, kurti savo verslą; turėti specifinių pasirinktos (vienos iš keturių) specializacijos – gyvūninės produkcijos gamybos, kinologijos, žirgininkystės, akvakultūros – žinių ir gebėjimų.

Specializacijos:

Gyvūninės produkcijos gamyba –  specialistas gebės vertinti ir analizuoti pieno, mėsos gamybos veiksnius, lemiančius gyvūnų produktyvumą ir jų produkcijos kokybę, parinkti racionalias ir ekonomiškai efektyvias auginimo technologijas, atsižvelgdamas į ekonomines konkretaus ūkio sąlygas. Specialistas gebės organizuoti ekologinės ir tradicinės gyvulininkystės produkcijos gamybą.

Kinologija – specialistas gebės identifikuoti pagrindines dekoratyvinių, tarnybinių ir medžioklinių šunų veisles, planuoti, organizuoti, parinkti ir vertinti šunų atrankos metodus, šėrimo, auginimo ir laikymo technologijas, identifikuoti paveldimas ligas, vykdyti šunų atranką dresavimui, įgis pirminių šunų dresavimo, parodų ir darbinių savybių bandymų gebėjimų; gebės plėtoti ir savarankiškai kurti savo verslą, analizuoti rinkos veiksnius, taikyti rinkodaros principus, vykdyti finansinę įmonės veiklos apskaitą, taikyti humanišką požiūrį į šunininkystę, kaip kultūros paveldo vertybę, bendravimo būdą bei įvairiapusiškai vertingą šiuolaikinės visuomenės veiklos formą.

Žirgininkystė –  specialistas gebės planuoti, organizuoti, parinkti ir vertinti žirgų šėrimo, auginimo ir laikymo technologijas, analizuoti ir vertinti ugdymo bei treniravimo programas ir planus, siūlyti, rengti ir įgyvendinti žirgininkų ir žirgų ligų bei traumų profilaktikos ir prevencines programas, vertinti jų veiksmingumą.

Akvakultūra− specialistas gebės atpažinti žuvis, analizuoti, vertinti ir taikyti jų tyrimo metodus, taikyti žuvų genetikos principus, siekdamas išsaugoti ir efektyviai valdyti žuvų išteklius, identifikuoti ir klasifikuoti akvakultūros fermų rūšis ir gyvūnų bei augalų auginimo technologijas, vertinti verslinių žuvų išteklių būklę, nustatyti aplinkos veiksnius, turinčius įtakos žuvų sveikatai, parinkti jų tyrimo metodus ir įvertinti riziką sveikatai, maistui ir aplinkai, spręsti tvaraus žuvų išteklių išsaugojimo problemas, taikyti dirbtiną vandens augalų ir gyvūnų auginimą, plėtoti ir savarankiškai kurti verslo įmones, analizuoti rinkos veiksnius, taikyti rinkodaros principus, vykdyti finansinę verslo įmonės veiklos apskaitą.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Gyvūnų mokslų studijų programą ir įgijęs gyvūnų mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnį, gali dirbti gyvūnų produkciją gaminančiuose įmonėse, konsultavimo paslaugas teikiančiuose biuruose, pašarų pramonės ir kokybės vertinimo srityse, mėsos ir pieno sektoriuje, tarptautinėse žemės ūkio ir mokslinių tyrimų institucijose, giminingose paslaugų šakose pvz., pašarų, sveikatos priežiūros, genetikos, rinkodaros, švietimo, gyvūnų pritaikymo visuomenėje (terapija) bei versou. Baigę kinologijos specializaciją, absolventai galės dirbti kinologais valstybės sienos apsaugos tarnybose, muitinėse, apsaugoje, taip pat kurti savo verslą, imtis konsultavimo veiklos, konsultuodami ir teikdami paslaugas veislynams, dresavimo mokykloms, gyvūnų globos namams, šunų augintojams, dirbti pašarų gamybos įmonėse.

Baigęs žirgininkystės specializaciją, absolventas gali dirbti žirgininku, žirgų augintoju, prižiūrėtoju dresuotoju tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose žirgynuose ir kaimo turizmo paslaugų sektoriuje, gali imtis privačios veiklos ir auginti veislinius arklius ar plėtoti kaimo turizmo paslaugas. Baigęs akvakultūros specializaciją, specialistas  spręs tvaraus žuvų išteklių išsaugojimo problemas, taikys dirbtinį vandens akvakultūrų auginimą, savarankiškai kurs verslo įmones.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/gyvunu-mokslas-bakalauras.html.