Spausdinti

Studijuok!


...............................................................................................................................................................................

Studijų programa – tai nuosekliai semestrais išdėstyti privalomieji reikalavimai, nustatantys  kvalifikacinio laipsnio ir

lsmustudijos.jpg (regular, 332x500)

(arba) profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles.

Universitete vykdomos trijų pakopų studijos: pirmosios (pagrindinės universitetinės), antrosios ir trečiosios.

Nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos vientisosiomis.

Baigusiesiems nuosekliąsias pirmosios, antrosios pakopos ar vientisąsias universitetines studijas suteikiamas kvalifikacinis (bakalauro arba magistro) laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija.

Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine studijų forma.

Kontaktai

Santakos slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos  technologijų centras (Sukilėlių pr. 13, Kaunas)
Tel. (8 37) 361902
Tarnybinis mob. 8 68610217
El. paštas: komisija@lsmuni.lt