• LSMU
  • Stojantiesiems
Spausdinti

Stojančiųjų dėmesiui!

Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuo gegužės 2 dienos prasideda institucinis priėmimas

Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas: Ergoterapija (NL) ir Gyvulininkystės technologija (NL, I) skirtas tik tiems asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo iki 2018 m. ir ketina studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose.

Daugiau...

Priėmimas į  pirmosios pakopos  Slaugos  studijų programą (turintiems  profesinę  bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją), vykdoma  nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu.

Daugiau...

Priėmimas į magistrantūros  studijų programas: Laboratorinės medicinos biologija (NL), Visuomenės sveikata (NL), Visuomenės sveikatos vadyba (NL,I), Sveikatos psichologija (NL), Gyvensenos medicina (NL), Slaugos lyderystė (I), Išplėstinė slaugos praktika (NL),  Sveikatinimas ir reabilitacija (NL),  Dailės terapija (I), Veterinarinė maisto sauga (NL,I), Maisto mokslas (NL,I), Gyvulininkystės technologija (NL,I), Gyvūninių išteklių valdymas (NL,I).

Daugiau...

Priėmimas į papildomąsias studijas.

Daugiau...

  

Skelbiamos likusios laisvos vietos į antrosios pakopos, papildomąsias ir slaugos (įgijusiems profesinį slaugos bakalaurą) studijų programas 

Dėmesio! Svarbi informacija LSMU pirmosiosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiams.

Pirmakuriams, pasirašiusiems studijų sutartis, prisijungimai prie LSMUSIS sistemos bus suteikiami nuo rugpjūčio 1d.

LSMUSIS vartotojų prisijungimo vardai ir slaptažodžiai formuojami iš vardo bei pavardės pirmųjų 4 raidžių ir gimimo datos. Pvz.: Vardenis Pavardaitis, gimęs 1985 10 23, turės tokius prisijungimo duomenis (nenaudokite lietuviškų bei didžiųjų raidžių):

  • Vartotojo vardas - vardpava1023;
  • Slaptažodis - vardpava1985.

Jei vardas ir/ar pavardė sudaryti iš 3 ar mažiau raidžių, prisijungimo duomenys bus atitinkamai trumpesni. Neprisijungiate? Rašykite lsmusis@lsmuni.lt. Asmenybės patvirtinimui laiške būtina nurodyti vardą, pavardę, studijuojamą programą, kursą bei studento pažymėjimo numerį.

 

Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos, arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.

Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė).

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

 

Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:

* paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

* dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

* registracijos studijoms įmokos 40,00 EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;

* 1 dokumentinę foto nuotrauką (3x 4).

 

Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)

 

Registracijos studijoms įmoka – 40,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;

Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;

Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6171 ir stojančiojo vardą, pavardę.

 

Prisijungimas prie LSMU priėmimo informacinės sistemos

Prašymo pateikimo vadovas

2018 m. bendrojo priėmimo datos

Informacija dėl bendrabučių suteikimo 

 

 

Priėmimo metu komisija dirba Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre  VI aukšte, 608 kab. (Sukilėlių pr. 13, Kaunas), tel. (8–37) 36 19 02,  mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt .

Priėmimo komisijos darbo laikas: 

Darbo dienomis  9.00 – 16.00 val.

Pietų pertrauka  12.00 – 13.00 val.