Spausdinti

Siūlome darbą

DIZAINERIUI

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį ar aukštesnįjį dailės mokslų išsilavinimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir reikalingomis darbui programomis.
 • Turėti bendravimo, etikos normų laikymosi, pareigingumo ir sąžiningumo, raštvedybos pagrindus.
 • Turėti gerus informacijos rinkimo ir sisteminimo, darbo komandoje įgūdžius.
 • Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, civilinės saugos teisės aktų reikalavimus pagal savo kompetenciją.
 • Turėti darbo patirtį rinkodaros ar komunikacijos srityse.

Funkcijos:

 • Rengia Universiteto identiteto knygą, jos elementus, kontroliuoja jų laikymąsi.
 • Atlieka Universiteto firminio stiliaus atributikos (suvenyrų, dovanų ir t.t.) kūrimo darbus.
 • Atlieka reprezentacinės reklaminės medžiagos kūrimo darbus.
 • Kuria Universiteto firminę atributiką ir reprezentacinę medžiagą, užtikrindamas jų vaizdumą ir suprantamumą, atsako už visuomeninės dorovės normų bei reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų laikymąsi.
 • Bendradarbiauja parenkant firminio stiliaus atributikai ir reprezentacinei reklaminei medžiagai tinkamas medžiagas.
 • Rengia Universiteto ir jo padalinių prezentacijas.
 • Maketuoja Universiteto ir rektoriaus ataskaitas, kitus privalomus dokumentus.
 • Bendradarbiauja organizuojant studijų, mugės, konferencijas ir renginius.
 • Vykdo kitus Tarnybos vadovo žodinius ir rašytinius pavedimus.

 

Savo gyvenimo aprašymus prašome siųsti iki 2019 09 30 el. paštu: vitalija.cariova@lsmuni.lt