Spausdinti

Žemės ūkio ministrės vizitas

Spalio 7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete lankėsi LR žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė. LSMU bibliotekoje ministrė susitiko su Universiteto administracijos atstovais bei bendruomenės nariais. Išklausiusi LSMU rektoriaus prof. R. Žaliūno sveikinimo žodžių, ministrė pasidžiaugė galimybe susipažinti su LSMU.

Studijų prorektorė prof. D. Rastenytė pristatė pranešimą apie studijas LSMU. Mokslo prorektorė prof. V. Lesauskaitė savo pristatyme pasidžiaugė puikiais LSMU mokslo pasiekimais, tarptautiniu bendradarbiavimu.

Infrastruktūrą, tolesnę Universiteto plėtrą aptarė LSMU VA kancleris prof. H. Žilinskas. LSMU ligonės Kauno klinikos veiklą bei pasiekimus pristatė LSMU ligoninės Kauno klinikos generalinis direktorius prof. R. Jurkevičius. Po vizito į LSMU ligoninę Kauno klinikas žemės ūkio ministrė išvyko į LSMU Veterinarijos akademiją nuosekliau aptarti prorektoriaus veterinarijai prof. A. Sederevičiaus pristatyto projekto „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms gyvulininkystės srityje diegti“. Po apsilankymo LSMU Veterinarijos akademijos padaliniuose ministrė susitiko su LSMU VA padalinių vadovais bei aptarė jiems rūpimus klausimus bei apžiūrėjo Veterinarijos akademijos padalinius.

Pagrindinis projekto „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms gyvulininkystės srityje diegti“ tikslas – pastatyti klinikas įvairių rūšių gyvūnams gydyti, teikiant paslaugas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, įrengti patalpas gyvūnų stacionariniam laikymui, pooperacinei priežiūrai bei gyvūnų reabilitacijai. Išplėsti visą parą veikiančią, gyvūnų mobiliąją ambulatorinių paslaugų teikimo sistemą, išnaudojant kvalifikuotą LSMU Stambiųjų gyvulių klinikų personalą ir įrangą.

Į klausimą kokia Gyvūnų sveikatingumo centro (GSC) nauda LSMU prorektorius veterinarijai prof. A. Sederevičius atsakė: „Gyvūnų augintojai GSC 24 val. per parą gautų aukščiausio lygio gydomąsias ir reabilitacines paslaugas gyvūnams. Mobilioji gydytojų komanda suteiktų diagnostines ir gydomąsias paslaugas tiesiogiai ūkiuose. GSC taptų edukacine, konsultacine įstaiga veterinarijos specialistams, ūkininkams ir gyvūnų savininkams, mokslinių tyrimų baze mokslininkams bei mokomąja baze studentams. Centras būtų visiškai integruotas į studijų procesą bei vykdytų specialistų tęstinį mokymą bei teiktų metodinę medžiagą privatiems veterinarijos gydytojams.“ 

Jolanta Jonikienė

Jolantos Jonikienės nuotr.