Universitete atidengtas bareljefas prof. Tadui Ivanauskui atminti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK) rugpjūčio 30 dieną atidengtas bareljefas gamtininkui profesoriui Tadui Ivanauskui atminti. Atminimo vieta pasirinkta neatsitiktinai – čia įsikūrusioje tuometinėje Biologijos katedroje (dabar Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas – red. past.) dirbo pats prof. T. Ivanauskas, kuris buvo pirmasis katedros vedėjas.

Pagrindiniai idėjos tokiu būdu įamžinti Universitetui svarbaus gamtininko, rašytojo, biologijos daktaro, profesoriaus, akademiko atminimą autoriai – kartu su T. Ivanausku Biologijos katedroje dirbę profesoriai emeritai Algis Bertulis ir Mindaugas Venslauskas.

„Netenka abejoti, kad tokio išminčiaus įžvalgos daug prisidėjo prie naujų darbų ir kūrimo sėkmės per visus tolesnius dešimtmečius ir šimtmečio virsmo metu“, – apie to meto Lietuvai ypač svarbius prof. T. Ivanausko pasiekimus kalbėjo prof. A. Bertulis – ilgametis Biologijos katedros vedėjas.

Profesorius dėkojo ir kitiems, kurie padėjo tokiu būdu Universitete įamžinti prof. T. Ivanausko atminimą. „Šioje aplinkoje yra kaupiami ir puoselėjami prof. Tado Ivanausko atminimo ženklai ir simboliai. Šis susitikimas, šis įvykis yra atminimo atnaujinimas“, – kalbėjo prof. A. Bertulis.

Bareljefo, skirto prof. T. Ivanauskui atminti, autorius – skulptorius profesorius Stasys Žirgulis. „Profesorius – svarbiausias kūrėjas, jis sukūrė harmoniją, jis suliejo praeitį su dabartimi ir jis padarė šią mintį matomą ir apčiuopiamą“, – dėkojo prof. A. Bertulis.

Daugiausia su pačiu prof. T. Ivanausku dirbęs prof. M. Venslauskas prisiminė savo pirmąsias dienas Universitete ir pažintį su Lietuvai nusipelniusiu gamtininku. Pasak jo, svarbu ne tik tinkamai įvertinti iškilių žmonių darbus, bet ir užtikrinti, kad jie nebūtų pamiršti. „Be to, kad mes įvertiname žmones už jų darbus, dar yra toks reiškinys kaip simbolika. Ji turi daug reikšmės“, – kalbėjo prof. Mindaugas Venslauskas, taip pat vadovavęs tuometinei Biologijos katedrai.

Profesorius dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie prof. T. Ivanausko atminimo įamžinimo, ypač prof. Algiui Bertuliui. „Dėkoju profesoriui už tai, kad sujungė tokį kolektyvą, kuris profesoriaus T. Ivanausko idėjas, intelektinį įnašą, nusiteikimą Lietuvai, manau, išlaikė ir išplėtojo. Visa tai turi prasmę ir gražią ateitį“, – kalbėjo prof. Mindaugas Venslauskas.

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute atidengtas bareljefas – ne vienintelis prof. T. Ivanausko atminimas. Čia taip pat galima rasti atminimų lentą, kurioje įamžintos prof. T. Ivanausko gyvenimo akimirkos.