Tvarios maisto gamybos koncepciją, siūlomą Lietuvos mokslininkų, palaiko Vokietijos akademinių mainų programa (DAAD)

DAAD

Pasaulio populiacija greitai didėja. Prognozuojama, kad nuo 8,3 bilijonų 2030 metais, ji padidės iki 9,1 bilijono 2050 metais. Šiandiena 795 milijonai žmonių jaučia maisto nepriteklių, t. y. iš 10 žmonių 1 negauna pakankamai maisto, energijos poreikiams patenkinti, todėl negali aktyviai gyventi. Dėl šios priežasties daugelio valstybių prioritetu tampa investicijos į maisto mokslo plėtrą, kurios esmė – visuomenės aprūpinimas visaverčiu ir saugiu maistu. Maisto pramonei plečiantis, didėja klimato kaitos problemos, todėl tvarių maisto gamybos technologijų plėtra yra itin svarbus, o baltymingų augalų – gyvūninių baltymų alternatyvos, perdirbimas į didesnės vertės saugius maisto produktus yra itin aktualus.

Nuo 2017 m. balandžio 1 dienos Lietuvos sveikatos mokslų universitete Maisto saugos ir kokybės katedroje pradėtas vykdyti mokslinis projektas „Iššūkiai, susiję sunaujos kartos tvarių augalinių baltymų diegimu maisto produktų, skirtų Baltijos šalių – Vokietijos gyventojams, gamyboje“. Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų programą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekto vadovė prof. dr. Elena Bartkienė, vykdytojos doktorantės Vita Krunglevičiūtė, Vytautė Starkutė, Paulina Zavistanavičiūtė.

Projekte dalyvauja trys institucijos (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kaunas, Lietuva), Leipcigo universiteto Maisto higienos institutas (Leipcigas, Vokietija) ir Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatingumo ir aplinkosaugos institutas – BIOR (Ryga, Latvija). Projektas skirtas moksliniam bendradarbiavimui plėtoti, mokslinėms stažuotėms ir seminarams organizuoti tarp institucijų – partnerių, kurie sudarys sąlygas keistis patirtimi ir atlikti mokslinius tyrimus. Šių tyrimų esmė – lubinų baltymų izoliatų gamybos technologijų plėtojimas bei tvariais baltymais papildytų maisto technologijų prototipų kūrimas.

Projekto metu suplanuotos dvi mokslinės stažuotės:

(Birželio 12–16 d.) Leipcigo universiteto Maisto higienos instituto projekto partneriai organizuos 4 dienų mokslinę stažuotę, kuri vyks Leipcigo universiteto Maisto higienos institute (Gyvūnų klinikos 1, Leipzig). Birželio 13 d. vyks seminaras, kuriame pranešimus skaitys prof. G. Jahreisas, Prof. G. Stanglis, dr. C. Dawzcynskis, doktorantams bus organizuota laboratorinė mokslinė praktika, o vyr. mokslo darbuotojams – mokslinė diskusija (birželio 14–17 d.);

(Rugsėjo 18–22 d.) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) projekto partneriai organizuos 4 dienų mokslinę stažuotę Lietuvoje ir Latvijoje. Jos metu bus organizuojamas seminaras-mokslinė diskusija (rugsėjo 18–19 d. LSMU, Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva; pranešimus skaitys prof. habil dr. Gražina Juodeikienė, dr. Daiva Žadeikė, prof. dr. Elena Bartkienė), bus vykdoma mokslinė-laboratorinė praktika ir mokslinė diskusija; (rugsėjo 20 d. planuojama diskusija BIOR (Lejupes iela 3, Zemgales priekšpilsēta, Ryga, Latvija), diskusijai vadovaus doc. dr. Vadimsas Bartkevicsas; rugsėjo 21 d. vokiečių kalbos ir kultūros plėtojimo socialinė programa Tomo Mano muziejuje (Skruzdynės g. 17, Nida, Lietuva).

Planuojamos viešų renginių datos: birželio 13 d. Leipcigo universitete, rugsėjo 19 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Kviečiame visus dalyvauti.

Projekto vadovė prof. dr. Elena Bartkienė

Jolantos Jonikienės nuotr.