Spausdinti

Tiekėjai raginami nepiktnaudžiauti jiems įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU) kreipėsi į potencialius tiekėjus, skatindamas elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti jiems įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis.

Pastaruoju metu pastebima tendencija, kad vykdomų viešųjų pirkimų dalyviai (tiekėjai) piktnaudžiauja jiems įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis: reiškia nepagrįstus reikalavimus, pretenzijas bei stabdo pirkimų procedūras. Savo dalyvavimu siekdami ne tiek viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kiek mėgindami žlugdyti pirkimus dėl siaurų asmeninių interesų.

Pažymėtina, kad nepagrįstai vilkindami viešųjų pirkimų įgyvendinimą, tiekėjai apsunkina ir savo pačių galimybes laiku įgyvendinti viešųjų pirkimų sutartis.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra viena iš perkančiųjų organizacijų Lietuvoje, kuri vykdo daug pirkimų, kurių metu įsigyjamos ir prekės, ir paslaugos, ir darbai, griežtai vadovaujantis teisės viršenybės, teisingumo, sąžiningumo, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio pripažinimo principais.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas informavo, kad nesąžiningas viešųjų pirkimų dalyvių (tiekėjų) elgesys nebus toleruojamas. Nustačius piktnaudžiavimo atvejus, reiškiant nepagrįstas pretenzijas, bus imamasi visų priemonių siekiant tokių asmenų atsakomybės.

 

Juridinės tarnybos ir Viešųjų pirkimų tarnybos inf.