Spausdinti

Sveikatos netolygumų projektas pristatytas Europos visuomenės sveikatos konferencijoje Milane

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su Higienos institutu bei Vilniaus ir Klaipėdos universitetais vykdo projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“, kuris įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos. Pagrindinis šio projekto tikslas yra parengti sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo rekomendacijas bei sustiprinti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų bei nacionalinio ir savivaldybių lygmens darbuotojų, susijusių su sveikatos netolygumais, kompetencijas šioje srityje.

Spalio 15–17 dienomis Milane (Italija) vyko Europos visuomenės sveikatos konferencija. Ji yra didžiausias tokio pobūdžio renginys Senajame žemyne bei sulaukia vis daugiau dalyvių iš tolimų planetos kampelių, pvz.: Australijos ar Naujosios Zelandijos. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Higienos instituto atstovai, kurie aktyviai įsitraukė į sveikatos netolygumų projekto gyvendinimą.

Per konferenciją buvo pateikti keturi pranešimai, kurie buvo parengti iš projekto metu vykdyto tyrimo. Atliekant šį tyrimą buvo apklausti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, nacionalinio lygmens sveikatos politikos (pvz.: Sveikatos apsaugos ministerijos) atstovai nacionalinio bei kitų sektorių atstovai, kurių veikla yra susijusi su sveikatos netolygumais. Norint geriau pažinti ir nustatyti esamą situaciją ir galimybes ją gerinti, buvo taikomi kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Tyrimo dalyviai išskyrė šias pagrindines sveikatos netolygumų mažinimo problemas: netolygumų stebėsenos trūkumai savivaldybių ir nacionaliniu lygmenimis, aktyvios ir nuoseklios politikos trūkumas bei lyderystės tarpsektorinam bendradarbiavimui trūkumas. Šios pagrindinės žinutės ir atsikartojo visuose pranešimuose.

Džiugu pažymėti, kad pranešimai sulaukė konferencijos dalyvių dėmesio. Užsimezgė diskusijos, kurių metu buvo ne tik plačiau pristatytas projektas, bet ir apsikeista mintimis, kaip būtų galima gerinti šią situaciją. Konferencijos metu buvo galimybė susipažinti su gerąja kitų šalių sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo patirtimi. Šioje konferencijoje įgytos žinios ir patirtis padės toliau plėtoti šį projektą ir siekti pagrindinio visos Lietuvos sveikatos Lietuvos sveikatos programos 2014–2025 m. numatyto strateginio tikslo – mažinti sveikatos netolygumus – įgyvendinimo. Taip pat ir prie visų mūsų sveikatos pagerėjimo.

 

 Sveikatos vadybos katedros inf.