Sveikatos apsaugos sistemos dalyviai susirinko bendrai diskusijai apie sveikatos sistemos iššūkius

Sveikatos apsaugos sistemos dalyviai susirinko bendrai diskusijai apie sveikatos sistemos iššūkiusGegužės 13 d., Vilniuje įvyko tarptautinė jungtinė konferencija aktualiais sveikatos priežiūros sistemos klausimais. Buvo pristatyti ir aptarti trys šiuo metu aktualiausi jauniesiems gydytojams klausimai: rezidento - darbuotojo ir studento dvigubas statusas, korupcija medicinoje bei tvarūs žmogiškieji ištekliai sveikatos sistemoje. Konferencijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Vilniaus bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetų administracija, įvairių Lietuvos ir tarptautinių institucijų atstovai bei Europos jaunųjų gydytojų (EJD) delegatai iš daugiau nei 20 Europos šalių.

Renginį atidaręs Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela pabrėžė, jog jaunimas, besistengdamas dėl ateities, didžiausią svarbą turi teikti dabarčiai, ir patikino, kad ministerija yra visada linkusi išklausyti problemas, diskutuoti bei ieškoti geriausių sprendimų.

EJD prezidentas Sascha Reiff džiaugėsi, jog vienoje vietoje susirinko daugiau nei 20-ies šalių atstovai, kurių bendras tikslas – geresnis jaunųjų medikų paruošimas bei tvari sveikatos apsaugos sistema. EJD tikslas – pasiekti, kad medicinos sistemoje vyrautų holistinis požiūris į sveikatą, todėl EJD ne tik atstovauja jaunuosius gydytojus,  bet ir prisideda prie tvarios sveikatos apsaugos sistemos kūrimo.

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Martynas Gedminas pasidžiaugė, kad gydytojai iš daugelio Europos šalių, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Lietuvos sveikatos mokslų bei Vilniaus universiteto delegatai bendra diskusija yra linkę ieškoti geriausių sprendimų bei drauge gerinti sveikatos apsaugos sistemą.

Tarptautinei diskusijai pasibaigus - dalyviai išsiskirstė į tris darbo grupes, kurių tikslas – surinkti kuo daugiau idėjų, kuriomis remiantis būtų galima dirbti toliau siekiant efektyvesnės sveikatos apsaugos sistemos Lietuvoje minėtomis temomis.

Šie dokumentai rytoj, gegužės 14 d., turėtų sulaukti pritarimo ir palaikymo EJD generalinėje asamblėjoje – visi Europos jaunieji gydytojai vienu balsu pasisakys už universalių problemų sprendimą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

Ši konferencija įvyko Jaunųjų gydytojų asociacijai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetais bei Europos jaunųjų gydytojų asociacija.

Ši praktinė diskusija yra vienas iš gegužės 12-14 d. vyksiančių renginių, kurių metu bus gilinamasi į nevyriausybinių jaunųjų gydytojų organizacijų veiklos galimybes ir problemas tarptautiniu lygiu. Taip pat vyks Europos jaunųjų gydytojų generalinė asamblėja, kurios metu planuojama diskusija visiems Europos jauniesiems gydytojams aktualiais klausimais. Anot Europos jaunųjų gydytojų asociacijos (ang. EJD – European Junior Doctors) valdybos nario Aurimo Pečkausko – tai pirmą kartą organizuojamas renginys, suteikiantis galimybę pasisemti patirties iš labiau išsivysčiusių Europos valstybių sveikatos apsaugos sistemų ir pritaikyti gerąją praktiką Lietuvoje.

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) – nacionaliniu mastu Lietuvos  jaunuosius gydytojus vienijanti organizacija, kurios misija – užtikrinti jaunųjų gydytojų interesus, siekiant kokybiškos darbo aplinkos bei profesinio tobulėjimo galimybes bei ginti nacionalinį sveikatos interesą. JGA yra Europos jaunųjų gydytojų asociacijos (EJDhttp://juniordoctors.eu/), vienijančios daugiau nei 300 tūkst. jaunųjų gydytojų, tikroji narė.

 

Jaunųjų gydytojų asociacijos inf.