Spausdinti

Svarbi informacija: atšaukiamas konkursas

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-04 patvirtintos Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos 77 punkto nuostatomis atšaukiu 2016 m. gegužės 20 d. laikraštyje AVE VITA Nr. 20 paskelbtą konkursą lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija) pareigoms eiti Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje.

 

Prof. Remigijus Žaliūnas

Rektorius