Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl bendrų LSMU ir KTU mokslo projektų finansavimo

Skatindami aktyvesnį abiejų universitetų mokslininkų bendradarbiavimą ir doktorantų kompetencijų ugdymą per mokslo projektinę veiklą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Kauno technologijos universitetas (KTU) skelbia atskirus kvietimus teikti paraiškas jungtinių KTU ir LSMU mokslininkų grupių projektams finansuoti.

 

Projektų tematika – sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

 

Svarbi informacija

Dėl to paties projekto finansavimo kartu teikiamos 2 paraiškos atitinkamai LSMU Mokslo fondui ir KTU MTEPI . Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys abejose paraiškose turi sutapti.

IV-V dalyse pateikiama tik LSMU dalies projekto išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Finansuojamo projekto LSMU dalies vertė iki 10 000 Eur. Numatoma finansuoti 6 projektus.

Pagrindiniai projekto vykdytojai gali būti tik vienos šio konkurso paraiškos vadovais ar vykdytojais.

LSMU skiriamos lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiui, paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms ir komandiruotėms. Finansavimas skiriamas tik 2017 metams. Projektų pradžia 2017 m. balandžio mėnuo.

 

Paraiškų teikimas

LSMU – KTU projektų konkursui teikiamos paraiškos formą ir susijusius dokumentus rasite LSMU interneto svetainėje

http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/lsmu-ktu-mokslininku-grupiu-projektu-konkursas/

Paraiškas prašome pateikti iki 2017 m. kovo 15 d. LSMU Mokslo centrui, A. Mickevičiaus g. 7, kabinetas 117.

 

Informaciją teikia Mokslo centras, tel. (8 37) 327276,

el. p: jurate.janusaitiene@lsmuni.lt

ruta.vosyliute@lsmuni.lt