Sėkmingai įgyvendintas sveikatos netolygumų projektas pelnė sveikatos apsaugos ministro padėką

Gruodžio 14-ąją Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko baigiamasis 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 renginys „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos: įkvepiantis bendradarbiavimas vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimui ir sveikatos netolygumų mažinimui“. Renginyje mūsų Universitetas įvertintas sveikatos apsaugos ministro padėka.

Praėjo daugiau nei šešeri metai, kai buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 m. dėl Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo.

Šia priemone siekta mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies paramos gavėjos bendradarbiavimą.

Atskira šio mechanizmo programa buvo skirta visuomenės sveikatai pagerinti ir sveikatos netolygumams sumažinti. Programai, įgyvendinamai 24 projektais, skirta 7,1 mln. Eur parama.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui teko lyderio vaidmuo, kartu su partneriais iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų bei Higienos instituto įgyvendinant vieną didžiausių šios programos projektų – „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001). Šio projekto tikslas – parengti prielaidas (priemones ir specialistus), kad Lietuvoje būtų galima tikėtis sveikatos netolygumų mažėjimo.

Puikiai žinome, kad žmonių sveikata skiriasi dėl tam tikrų natūralių biologinių priežasčių –lyties, amžiaus, genetinių veiksnių. Tačiau Lietuvoje matome labai didelius sveikatos skirtumus tarp tam tikrų socialinių-demografinių grupių (pvz., nulemtų išsilavinimo, gyvenamosios vietos, šeiminės padėties ir pan.), kurių negalima paaiškinti biologiniais dėsniais.

Dėl šių skirtumų daug prarandame. Pavyzdžiui, jei pavyktų kaimo moterų mirtingumo nuo gimdos kaklelio vėžio rodiklį sumažinti iki analogiškų miesto rodiklių, vien dėl to per metus išsaugotume apie 30 moterų. Tad ne veltui sveikatos netolygumų mažinimas yra vienas Lietuvos sveikatos strategijos 2014–2025 m. strateginių tikslų.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus, 2014–2017 m., nuveikta išties nemažai. Pirmiausia siekta sukurti sveikatos netolygumų stebėjimo ir atvaizdavimo sistemą. Visuotinai sutinkama, kad pirmasis žingsnis, sprendžiant sveikatos netolygumų klausimą, – surinkti patikimą informaciją. Tad parengtos sveikatos netolygumų stebėsenos rekomendacijos ir naujai sukurta speciali atvaizdavimo sistema SveNAS (galima ją išbandyti http://www.svenas.lt/).

Taip pat parengtos moksliniais tyrimais ir gerąja patirtimi pagrįstos praktinės rekomendacijos, skirtos suteikti konkrečią pagalbą planuojant ir įgyvendinant sveikatos netolygumų mažinimo priemones nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis. Pasirinkta sveikatos netolygumų mažinimą sieti su pagrindinių juos sukeliančių veiksnių koregavimu, t. y. mažinant rūkymo ir alkoholio vartojimo mastą, didinant fizinį aktyvumą, koreguojant mitybą, sprendžiant savižudybių klausimą ir gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Sveikatos netolygumų stebėsenos bei mažinimo priemonės pristatytos per 2017 m. pavasarį vykusiuose visuomenės sveikatos specialistų, nacionalinio ir savivaldybių sveikatos politikų, artimų sektorių atstovų mokymuose. Juose dalyvavo per 400 dalyvių iš visos Lietuvos.

Vienas šių mokymų rezultatų – parengtas ir išleistas vadovėlis „Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos.“ Šie vadovėliai pasiekė ne tik visuomenės sveikatos srityje dirbančius specialistus, bet ir Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus bei Klaipėdos universitetų bibliotekas, kur jie sėkmingai toliau bus vartojami rengiant naujus specialistus.

Projektas baigtas 2017 m. balandį. Surengta konferencija Vilniuje, o jo rezultatai pristatyti ir tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Portugalijoje, Izraelyje, Olandijoje, Italijoje ir kitur, publikuoti lietuviškuose bei tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą.

2017 m. gruodžio 14 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyko baigiamasis šios programos renginys. Mūsų Universitetui pareikšta speciali sveikatos apsaugos ministro prof. Aurelijaus Verygos padėka už sėkmingą šio projekto įgyvendinimą. Tai rodo, kad mūsų Universitete yra puiki komanda, kuri gali imtis ir sėkmingai įgyvendinti net pačius ambicingiausius projektus.

Ta proga dėkoju mūsų rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui už nuolatinį palaikymą projekto metu. Taip pat visiems, prisidėjusiems prie projekto į gyvendinimo, – Ramunei Kalėdienei, Eglei Rimavičienei, Vilmai Jasiukaitienei, Neringai Šešeikaitei, Eimantei Zolubienei, Snieguolei Kaselienei, Rolandai Valintelienei, Rimantui Stukui, Aurelijui Verygai, Aušrai Beržanskytei, Raimondai Janonienei, Gintarei Petronytei, Kastyčiui Šmigelskui, Ievai Radzevičiūtei, Tomui Vaičiūnui, Reda Mocevičienei, Marija Jakubauskienei, Skirmantei Sauliūnei, Laurai Nedzinskienei, Jolantai Valentienei, Vincentui Liuimai, Genei Šiurkienei, Mindaugui Butikiui, Kęstučiui Žagminui, Alvydui Navickui, Vilmai Kriaučionienei, Iveta Petraitytei, Virginija Kanapeckienei, Mindaugui Štelemekui, Vaidai Liutkutei, Rozai Joffe, Lolitai Pilipavičienei, Laimonui Šiupšinskui, Arnoldui Jurgučiui, Neringai Tarvydienei, Vyteniui Kalibatui, Faustui Stepukoniui, Jurgitai Vladičkienei, Olgai Meščiarinkovai-Valiulienei, Apolinarui Zaborskiui, Rūtai Butkevičienei, Kristinai Seli, Jolitai Sabalienei, Laimai Matusevičienei, Ligijai Šiaučiukėnienei, Vaivai Spudytei, Živilei Bagdonaitei, Vitai Šarkauskienei, Inai Mažeikienei, Sveikatos apsaugos ministerijos kolektyvui bei Norvegijos visuomenės sveikatos institutui.

Projekto metu pasiektus rezultatus reikėtų vertinti ne kaip darbų pabaigą, o kaip pasirengimo didesniems darbams pradžią. Manau, kad projekto komandai pavyko sukurti svarbiausias priemones, kurios leistų visoms suinteresuotoms institucijoms toliau dirbti šia linkme. Tačiau Pasaulinė vadybos patirtis rodo, kad net geriausi produktai, be nuolatinio palaikymo, gali tiesiog tapti vis mažiau pastebimi ir ilgainiui sunykti. Labai norėčiau, kad taip neatsitiktų su šio projekto rezultatais.

Tad kviečiu visus projekte dalyvavusius kolegas, visuomenės sveikatos specialistus, nacionalinio ir savivaldos politikus ir kitus sveikatai neabejingus asmenis tapti sveikatos netolygumų ambasadoriais. Kalbėkite apie sveikatos netolygumus, pabrėžkite jų mažinimo svarbą, pradėkite nors ir nedideles iniciatyvas šioje srityje, ieškokite būdų tobulinti jau taikomas programas, pasinaudokite savo įtaka, kad kuo daugiau žmonių suprastų šios problemos sprendimo svarbą ir įsitrauktų į šią veiklą.

Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad vis daugiau mūsų šalies žmonių galės džiaugtis geresne sveikata.

 

Prof. Mindaugas Stankūnas, LSMU Sveikatos vadybos katedra