Spausdinti

Rinkimai į laisvą LSMU MA VSF tarybos nario vietą

                                                                                                                                                                             

LSMU MA VSF tarybos nario rinkimų rezultatai

2015 m. lapkričio mėn. 16 d. įvyko rinkimai į laisvą VSF tarybos nario vietą. Iš viso rinkimuose dalyvavo 71 iš 106 rinkimų teisę turinčių fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų. Suskaičiavus rinkėjų balsus, balsai pasiskirstė taip:

1. Doc. dr. Rūta Butkevičienė – 17 balsų „Už“,

2. Prof. dr. Mindaugas Stankūnas – 12 balsų „Už“,

3. Lekt. dr. Paulius Vasilavičius – 42 balsai „Už“.                                                                                  

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 12 punktu, laisvą LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos nario vietą užima daugiausiai balsų surinkęs lekt. dr. Paulius Vasilavičius.

                                                                                                                                                                            

Gerbiami LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai,

Informuojame, kad 2015 m. lapkričio 16 d. 10 val. Vydūno auditorijoje (Vydūno mok. korp., Šiaurės pr. 57) dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime vyks rinkimai į laisvą VSF tarybos nario vietą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, nes rinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų rinkėjų. Prašome su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą). Rinkimų dieną balsuoti bus galima iki 14 val.

Esant svarbioms priežastims, galima balsuoti iš anksto 2015 m. lapkričio 13 d. 10-12 val. VSF dekanate (Vydūno mok. korp., Šiaurės pr. 57, 314 kab.).

Į vieną LSMU MA VSF tarybos nario vietą kandidatuoja:

  1. Doc. dr. Rūta Butkevičienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra
  2. Prof. dr. Mindaugas Stankūnas, VSF Sveikatos vadybos katedra
  3. Lekt. dr. Paulius Vasilavičius, VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedra 

LSMU MA VSF tarybos rinkimų komisija

                                                                                                                                                                                

Gerbiami LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2015 m. lapkričio mėn. 16 d. 10 val. Vydūno auditorijoje (Vydūno mok. korp., Šiaurės pr. 57) fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo metu vyks rinkimai į vieną laisvą VSF tarybos nario vietą.

Labai prašome visus rinkėjus dalyvauti susirinkime, nes, pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą, rinkimai yra teisėti, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimuose su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatai į Tarybos narius gali būti keliami iki 2015 m. lapkričio mėn. 6 d. 15 val. Kandidatais gali būti LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, pareigas užimantys konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba savo kandidatūrą gali kelti pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra (institutas ar kitas padalinys), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti. Abiem atvejais kandidatas turi duoti raštišką sutikimą balotiruotis į VSF tarybą. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. Kandidatai į Tarybos narius registruojami VSF dekanate (Vydūno mok. korp., Šiaurės pr. 57, 314 kab.) 2015 m. lapkričio  mėn. 2-6 d. 9-12 val. ir 13-15 val.

Esant svarbioms priežastims, galima balsuoti iš anksto 2015 m. lapkričio mėn. 13 d. 10-12 val. VSF dekanate (Vydūno mok. korp., Šiaurės pr. 57, 314 kab.). Su savimi prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiame LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto rinkėjų sąrašą.

Pretenzijas dėl rinkėjų sąrašo netikslumų priima (iki lapkričio  mėn. 2 d. 17 val.) bei kitą informaciją rinkimų klausimais teikia VSF tarybos rinkimų komisijos pirmininkas dr. Gvidas Urbonas telefonu: 8 605 51040 ir el. paštu: gvidas.urbonas@lsmuni.lt.

 

LSMU MA VSF RINKĖJŲ SĄRAŠAS

 VSF inf.