Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl inovatyvios pradinės mokyklos koncepcijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) žengia dar vieną žingsnį ugdant sveiką visuomenę. Plečiant LSMU gimnaziją, ji papildoma inovatyvia pradine mokykla, kurios  koncepciją ir unikalų ugdymo turinį Universitetas kurs drauge su pedagogus rengiančiu Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).   

Tai numatyta sausio 18 d. LSMU rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno ir VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.

Sveiko žmogaus ugdymas nuo pat ankstyvosios vaikystės – Lietuvoje nauja koncepcija, kuri turėtų aprėpti įvairiapusį ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą: ne tik sveikos gyvensenos, mitybos, judėjimo, emocinio vaikų intelekto aspektus, bet ir ugdytų pagarbą Žemei, gamtai ir  gyvybei. Steigiama mokykla galėtų tapti pirmeive pertvarkant pradinį ugdymą Lietuvoje ir kuriant penkerių metų trukmės pradinę mokyklą, kuri aprėptų ne tik priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų – bet netgi ir penktokų ugdymą. 

Drauge rengdami inovatyvios pradinės mokyklos ugdymo koncepciją, universitetai susitarė siekti bendrų tikslų kuriant ugdymo turinį, atliekant mokslinius tyrimus ir studentų mokomąsias praktikas. 

Nuo šių metų pradžios, prie VDU prijungus Lietuvos edukologijos universitetą, ši aukštoji mokykla tapo didžiausia šalyje pedagogų visiems švietimo lygmenims rengimo institucija,  parengė naują mokytojų rengimo koncepciją, pagal kurią pradedami ruošti būsimieji pedagogai.  

Per artimiausius metus bendradarbiaujant universitetams, bus kuriama pradinės mokyklos koncepcija, ugdymo turinys ir struktūra, bus skleidžiama geroji patirtis, organizuojami ugdymo įstaigos vadovų ir pedagogų mokymai, rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai projektai.

Planuojama, kad inovatyvi pradinė mokykla pradės veikti 2020 m. rudenį.