Papildoma atranka Erasmus+ studijoms pavasario semestrui 2019 m.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

- bendras LSMU studijų vidurkis (≥7);

- užsienio kalbų mokėjimas;

 Papildomi atrankos kriterijai:

- studijų programos suderinamumas;

- aktyvi Erasmus+ studentų mentoriaus veikla;

- dalyvavimas Erasmus+ programoje pirmą kartą;

- vykimas Erasmus+ studijoms į ne savo kilmės šalį.

Svarbu:

- galima rinktis užsienio universitetus tik iš Erasmus+ partnerių sąrašo pavasario semestrui 2019 m. LSMU internetiniame puslapyje.

-palyginti studijų programos suderinamumą su LSMU;

- gali dalyvauti visų pakopų studentai.

- galima teikti paraiškas studijoms universitetams ne ES šalyse.

 

 

Atrankos eiga:

1. Elektroninės paraiškos teikimas iki spalio 1 d.

Užpildykite el. registracijos formą: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/.

2.Užsienio kalbos patikra spalio 3 d.

Kalbos egzamino laikyti nereikia:

-  pabaigusiems pagrindinės profesinės užsienio k. (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) modulį;

-  turintiems pasirinktos užsienio kalbos B2 ar aukštesnį sertifikatą.

Užsienio kalbos egzaminą privalo laikyti:

-  nebaigę pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio;  

- norintys studijuoti kita nei pagrindine (anglų k., vokiečių k., prancūzų k.) užsienio kalba ir neturintys pasirinktos užsienio kalbos lygio patvirtinančio sertifikato.

- studijavę kitą užsienio kalbą tik kaip pasirenkamą dalyką LSMU.

3. Motyvacinis pokalbis spalio 5 d.

 Apie tikslų užsienio kalbos egzamino ir motyvacinio pokalbio laiką ir vietą informuosime vėliau.  

 

Daugiau informaciją apie Erasmus+ programą rasite: