Naujai įkurta Imunologijos ir alergologijos klinika

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato teikimu ir tarybos sprendimu 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta LSMU MA Imunologijos ir alergologijos klinika. Tuo pačiu metu pritarus ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai, LSMU ligoninėje Kauno klinikose taip pat įkurta Imunologijos ir alergologijos klinika. Naujajai Imunologijos ir alergologijos klinikai vadovauti patikėta profesorei Brigitai Šitkauskienei.

Sveikiname prof. B. Šitkauskienę su naujomis ir labai atsakingomis pareigomis bei prašome pasidalyti, kuo gyvuoja jau beveik pusmetį dirbanti naujai įkurta klinika.

„Imunologijos ir alergologijos klinika įsteigta atsižvelgiant į šiuolaikines glaudžias ir greitas imunologijos bei alergologijos plėtros tendencijas, šios medicinos srities progreso, raidos ir aktualumo ypatybes. Be to, Imunologijos ir alergologijos klinikos įsteigimas buvo adekvatus bei laiku žengtas žingsnis, turintis gilias istorines prielaidas, pagrįstas mūsų laikotarpio diktuojamais poreikiais“, – sako klinikos vadovė prof. B. Šitkauskienė.

Pirmoji Lietuvoje Imunologijos ir alergologijos klinika įkurta tik 2016 m., tačiau istorinės jos ištakos siekia XX a. pradžią ir yra susijusios su prof. Vlado Lašo alergologijos ir imunologijos srities eksperimentiniais darbais. Prof. Vl. Lašas – pirmasis Lietuvos žmogus, apgynęs medicinos mokslų daktaro disertaciją. Tai įvyko prieš 90 metų – 1926 m. akademiko prof. Vl. Lašo darbai susiję su imuninio atsako tyrimais anafilaksijos metu. Tai buvo pirmieji alergologijos srities darbai Lietuvoje. Ilgus metus gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai kartu su kitais specialistais dirbo Pulmonologijos ir imunologijos klinikoje, o Imunologijos laboratorija buvo Laboratorinės medicinos klinikoje.

Prof. B. Šitkauskienė džiaugiasi, kad Imunologijos ir alergologijos klinika suvienijo specialistus, dirbančius tiek klinikinės, tiek laboratorinės imunologijos bei alergologijos srityse. Pagrindinis klinikos tikslas – teikti aukščiausio lygio imunologijos ir alergologijos paslaugas, vykdyti visų pakopų studijas ir mokslinius tyrimus.

„Imunologija ir alergologija yra glaudžiai susijusios, vienos greičiausiai plėtojamų medicinos mokslo sričių pasaulyje. Padaugėjus žinių apie imunologiją, pasikeitė ir praktinės alergologijos sritis. Ligų, kurias diagnozuoja ir gydo alergologai bei klinikiniai imunologai, spektras išsiplėtė nuo alerginių iki imuninio atsako nepakankamumo ir autoimuninių būklių. Itin greitai vystantis transplantologijos sričiai, daugėjant transplantacijų, šios kompetencijos specialistų indėlis, sprendžiant adekvataus imunologinio ištyrimo ir imunosupresijos klausimus, tampa vis aktualesnis, – pasakojo klinikos vadovė. – Gilėjanti imuninių audinių pažeidimo mechanizmų samprata, naujausių imunologinių tyrimo metodų taikymas ne tik mokslinių tyrimų srityje, bet ir vis greitesnis jų įdiegimas į kasdienę gydytojo praktiką leidžia labai pagerinti daugelio ligų diagnostiką, sudaromos prielaidos šiuolaikinės alergenų specifinės imunoterapijos, navikų imunoterapijos ir kitų ligų imunokorekcijos būdams tobulinti ir plačiau taikyti“.

Kliniką sudaro klinikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys (Kauno klinikų Poliklinikoje veikia du gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo kabinetai bei procedūrų kabinetas), Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos bei gydymo dienos stacionaras ir Imunologijos laboratorija. Klinikos specialistai konsultuoja visų amžiaus grupių pacientus, kuriems įtariama imuninė patologija, alerginės ligos, bendradarbiauja su kitų klinikų specialistais sprendžiant sutrikusio imuninio atsako diagnostikos ir imunokorekcijos klausimus. Įsteigtas Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos bei gydymo dienos stacionaras leidžia taikyti išplėstinius alergijos diagnostinius tyrimus, kurių metu gali būti atliekami ir provokaciniai mėginiai, patikslinantys ne tik alergiją sukeliantį veiksnį, pavyzdžiui, konkretų vaistą, bet padedantys parinkti alternatyvų preparatą.

„Galimybė dienos stacionare suteikti ilgalaikio stebėjimo paslaugas sudaro visas prielaidas plačiau taikyti imunomoduliuojamąjį gydymą – desensibilizaciją vaistams arba kito pobūdžio imuninį atsaką koreguojantį gydymą, – kalbėjo klinikos vadovė. – Atsižvelgiant į šiuolaikines medicinos mokslo ir praktikos raidos tendencijas, plečiama šiuolaikinė imunologinė diagnostika, kuri aktuali įvairių medicinos sričių specialistams – ne tik alergologams ir klinikiniams imunologams. Atlikus pirminę specializuotų klinikų imunologinių tyrimų poreikio analizę, numatyti šių tyrimų spektro išplėtimo ir naujausių tyrimų įdiegimo Imunologijos laboratorijoje etapai.“

Klinikoje dirba gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai, laboratorinės medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, biologai, laborantai, bendrosios praktikos slaugytojai, administratoriai, pagalbiniai darbuotojai, šiuo metu iš viso – 20 darbuotojų. Klinikoje dirbančių specialistų veikla yra integrali: mokslinė, pedagoginė, klinikinė veikla vykdoma kartu, nes dirbant universitetinėje struktūroje šie darbai – neatsiejami. Pedagoginį darbą klinikoje vykdo specialistai – profesorius, docentas, 2 lektoriai ir 2 asistentai.

Imunologijos ir alergologijos klinikoje rengiamos ir vykdomos visų pakopų studijos: ikidiplominių, podiplominių bei doktorantūros studijų programos, specialistų tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo renginiai. IV kurso Medicinos studijų programos studentams jungtiniame modulyje „Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija“ dėstoma problema „Įgimti ir įgyti imuninio atsako sutrikimai“. II kurso Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos bei III kurso Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos studentams dėstomi klinikinės imunologijos pagrindai. Klinikos specialistai yra mokomųjų knygų, metodinių mokomųjų priemonių autoriai; numatytas naujų leidinių rengimo, visuomenės mokymo ir švietimo alergijos profilaktikos ir imuniteto gerinimo klausimais renginių planas. Klinikoje rengiami ir vykdomi mokslo projektai ir taikomieji klinikiniai tyrimai, atliekami pagal gerosios klinikinės praktikos taisykles. Apie Imunologijos ir alergologijos klinikoje dirbančių mokslininkų patirtį, aukštą mokslinę kompetenciją liudija jų atlikti ir atliekami darbai, kurių rezultatai pristatomi ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniuose prestižiniuose renginiuose, mokslo straipsniai publikuojami aukštus citavimo rodiklius turinčiuose leidiniuose.

Ilgametė alergologijos ir klinikinės imunologijos specialistų bendradarbiavimo su Švedijos Geteborgo universiteto bei kitų šalių mokslininkais patirtis, sėkminga tarptautinė partnerystė su alergologijos ir imunologijos srityje dirbančiomis institucijomis suteikė puikias galimybes tolimesnei mokslinės veiklos plėtrai. Mokslinių tyrinėjimų prioritetas – daugiadalykiai projektai, kurių tikslas – įvertinti naujus lėtinių ligų atsiradimo aspektus, siekiant praplėsti žinias apie imuninės sistemos mechanizmus. Šiuo metu klinikoje vykdomi moksliniai tyrimai leidžia analizuoti alergeno sukelto kvėpavimo takų uždegimo imunologinių pokyčių sąsają su simptomų raiška ir klinikine eiga, atsižvelgiant į skirtingus ligos fenotipus; taip pat tyrinėjami imuninio atsako ypatumai navikinių ligų metu bei esant imunodeficitams. Tai sudaro prielaidas identifikuoti naujus žymenis ir molekules, kurios svarbios ligoms atsirasti.

Imunologijos ir alergologijos klinika daug dėmesio skiria ir retų ligų problemai – Imunologijos laboratorijoje diegiama nauji imunologiniai tyrimai, aktualius diagnozuojant įvairią retą patologiją. Prie klinikos veikia Pirminio imunodeficito centras, kuris įkurtas 2012 m. ir yra tarptautinio Jeffrey Modell centrų tinklo narys.

2016 m. išleistos Pirminio imunodeficito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos, pritaikytos įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistams, išleistas informacinis leidinys pacientams apie pirminį imunodeficitą, numatyti renginiai, skirti Pasaulinei pirminio imunodeficito savaitei paminėti.

Klinikos vadovė prof. B. Šitkauskienė, baigdama pokalbį, paminėjo pagrindinius naujai įsteigtos klinikos siekius:

„Siekiame garantuoti aukšto universitetinio lygio bendrą alergologijos bei klinikinės imunologijos sričių akademinės, mokslinės ir klinikinės veiklos plėtrą. Dirbame ir stengiamės, kad klinika taptų aukštos kompetencijos centru, vienu prestižiškiausių ne tik mūsų šalyje, bet ir žinoma bei gerbiama tarptautiniu mastu.“

 

Džiuljeta Kulvietienė

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba

K. Šimatonio nuotr.