Mokslininkų patirtis – jūsų verslo sėkmė

Šiandien veterinarinės medicinos gydytojai stengiasi parduoti mokslo žinias rengdami praktinius seminarus bei konferencijas, pateikdami tyrimų rezultatus, skaitydami paskaitas ar kviesdami ūkininkus bei stambiųjų fermų ir firmų savininkus į konferencijas, parodomąsias operacijas, paskaitas ar konsultacijas.

Praktikuojantys veterinarijos gydytojai atnaujina bei tobulina praktinius įgūdžius, taip pat dalijasi įgyta patirtimi. Veterinarinės medicinos gydytojai, dirbantys LSMU Veterinarijos akademijoje, pristato sukauptas mokslines ir praktines žinias bei patirtį įgytą dirbant įvairiuose ūkiuose bei stambiosiose fermose, taip pat remiasi atliktų tyrimų rezultatais.

Kovo 23 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko konferencija „LSMU Veterinarijos akademija: mokslas – verslui“, skirta žemės ūkio įmonių atstovams, verslo įmonėms, ūkininkams siekiantiems susipažinti su LSMU Veterinarijos akademijoje pasiektais taikomojo pobūdžio mokslo rezultatais, jų pagrindu kuriamais produktais, technologijomis ir kitomis inovacijomis bei identifikuoti potencialias bendradarbiavimo sritis.  

Pasak prof. M. Malakausko, LSMU VA kanclerio, skatiname naują ir plečiame jau esamą Veterinarijos akademijos mokslininkų bendradarbiavimą su verslu. Tiek mokslininkai, tiek verslininkai turi savo iššūkius. Mokslininkai ieško nišos, kurioje galėtų pritaikyti savo sukauptas žinias, mokslinę patirtį ir padėtų spręsti verslo problemas kylančias žemės ūkio srityje. Esame pasirengę kurti pridėtinę vertę ir daryti žemės ūkį konkurencingą bei skatinti žemės ūkio pažangą Lietuvos mastu. Verslo atstovus kviečiame drąsiai kreiptis į VA mokslininkus ir rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

LSMU Veterinarijos akademija: mokslas – verslui, tarsi įžanginis žodis arba pirmasis žingsnis prieš ilgalaikį bendradarbiavimą. Pasveikinusi gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius prof. Vaiva Lesauskaitė, LSMU prorektorė mokslui pristatė pristatymą apie LSMU universiteto veiklas ir galimybes.

Po renginių užgimsta naujos idėjos, bendri projektai, užsimezga tvirti kontaktai, linkėdama įdomios diskusijos konferencijos dalyvius sveikino Laima Matusevičienė, renginio vedėja, LSMU Plėtros tarnybos vadovė.

VšĮ „Versli Lietuva“ vyr. projektų vadovė Rasa Narušaitytė savo pranešime pabrėžė eksporto duomenų bazės galimybes ir svarbą bei pagalbą verslui ir mokslui užmezgant kontaktus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Pasiūlė aktyviai naudotis Lietuvos diasporos programa.

Ligų prevencija gali būti brangi, pigi ir optimali arba neveiksminga. Didelės mokslinės patirties veterinarinės medicinos gydytojai šiandien intensyviai bendradarbiauja su ūkių savininkais ir stambiųjų gyvulininkystės, augalininkystės ar maisto pramonės įmonių kolektyvais. Stiprėjantys mokslininkų verslo ryšiai ir bendradarbiavimas bei sąlyčio taškų paieška turėtų skatinti lygiaverčių verslo partnerių atsiradimą. „Mes neturėtume būti tik dėstytojai ar savo srities specialistai. Turime įsilieti į verslą ir taip stiprinti Lietuvos žemės ūkį“ – pabrėžė LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas dr. Arūnas Rutkauskas.

Konferencijoje buvo pristatyti tiksliniai mokslo atstovų pranešimai, verslo atstovų lūkesčiai. Konferencijoje prisistatė: LSMU Stambiųjų gyvūnų klinika, Veterinarinės patobiologijos katedra ir šios katedros Patologijos centras, Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, Maisto saugos ir kokybės katedra, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra, Gyvulininkystės institutas, Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinis centras, VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, Gyvūnų auginimo technologijų institutas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas, Maisto saugos ir kokybės katedra.

   Pagrindinis konferencijos tikslas buvo sukviesti verslo ir mokslo atstovus bendrai diskusijai. „LSMU sukurta teisinė bazė yra pakankama. Dėl bendradarbiavimo plėtros aptariamos skirtingos sąlygos ir pasirenkamas tinkamiausias bendradarbiavimo variantas derybų metu“ – pabrėžė L. Matusevičienė.

Konferencijoje buvo analizuojami ir bendradarbiavimo naudos aspektai bei išsakyti lūkesčiai, mintys ir pageidavimai, aptarti konkretūs sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiai.

 

Jolanta Jonikienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba