Spausdinti

Maisto saugos ir kokybės užtikrinimo kompetencijos Tadžikijos ir Kirgizijos universitetams

Kovo 19–24 dienomis LSMU Maisto saugos ir kokybės katedroje stažuotę atliko dviejų Tadžikijos ir dviejų Kirgizijos universitetų dėstytojai bei keletas verslo asociacijų atstovų. Stažuotė organizuota pagal projektą „Aukštasis mokslas Centrinės Azijos maisto sistemoms ir standartams (HECAFS)“, kuriame LSMU yra viena iš projektą vykdančių institucijų. Projekto tikslas – įdiegti Azijos universitetuose studijų dalykus arba modulius, kurie garantuotų maisto saugos užtikrinimo kompetencijų išugdymą su maisto technologijomis susijusiose vietos studijų programose bei perduoti gerąją dėstymo praktiką ir studijų programų turinio pritaikymą verslo įmonių poreikiams. LSMU Maisto saugos ir kokybės katedra šiame projekte kuruoja maisto saugos valdymo sistemų (RVASVT, ISO 22000), bendrųjų kokybės vadybos principų ir maisto mikrobiologijos mokymo modulių įdiegimą.

Stažuotės programoje buvo numatytas maisto studijų LSMU pristatymas, susitikimai su studijų programų komitetų atstovais, programų kūrimo ir studijų organizavimo geroji praktika. Tris dienas svečiai iš Tadžikijos ir Kirgizijos, lydimi LSMU atstovų, vizitavo maisto įmones, valstybės institucijas, ūkius. Neišdildomą įspūdį svečiams paliko vizitas į „Vičiūnų“ įmonių grupei priklausančius UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ gamybos cechus, išsiskiriančius itin aukšto lygio maisto saugos užtikrinimo praktika ir turinčius sertifikuotas beveik visas pagrindines maisto saugos vadybos sistemas. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ šiuo metu veikia RVASVT (rizikos veiksnių analizė ir svarbieji valdymo taškai, angl. k. – HACCP) ir savikontrolės sistema. 2004 metais gauti BRC ir IFS Global Standard for Food safety sertifikatai.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute dėstytojai iš Tadžikijos ir Kirgizijos buvo supažindinti su valstybinės kontrolės ir stebėsenos programų sudarymo principais. Pristatymo metu buvo aptariami šių programų vykdymo ypatumai. Svečiai aktyviai domėjosi gyvūnų užkrečiamųjų ligų epidemiologine situacija mūsų šalyje, taip pat iniciatyvomis, skirtomis kovoti su didėjančiu bakterijų atsparumu antibiotikams ir maisto tvarkymo subjektų veiklos rizikos vertinimo kriterijais, patikrų atlikimo principais. Molėtų rajone įsikūrusiame Birutės ir Giedriaus Prakapavičių ūkyje svečiai galėjo pamatyti šeimos verslo organizavimo praktiką ir kartu susipažinti su maisto saugos užtikrinimu auginimo ir pirminio perdirbimo etapuose. Viena stažuotės diena buvo skirta bendram darbui su Maisto saugos ir kokybės katedros dėstytojais, dalyvaujančiais projekte, ir individualiems susitikimams su kitais Veterinarijos fakulteto darbuotojais. Jų metu toliau buvo dirbama su tobulinamu Tadžikijos ir Kirgizijos universitetų dalykų temomis, dėstymui rengiama medžiaga, planuojamos dėstymo veiklos 2018 m. rudens semestro ir 2019 m. pavasario semestro dėstymo veiklos.

Stažuotės rezultatai prisidės prie birželio pradžioje Kirgizijoje organizuojamo seminaro, kuriame vietos verslo įmonių atstovams bus pristatyti patobulinti studijų dalykai ir numatomi studijų rezultatai. Gavus jų pritarimą, 2018 m. rudenį Tadžikistano ir Kirgizijos universitetuose prasidės bandomasis dalykų dėstymas, kurį atliks universitetų iš Europos dėstytojai. Didelė dėstymo apimtis tenka ir LSMU kuruojamai sričiai. Projekto dalyviai tiki, kad jo rezultatai pagerins maisto saugos užtikrinimą šiose dviejose Centrinės Azijos šalyse. Šioms šalims tai yra ne tik aktuali vidaus rinkos problema, bet ir pagrindinė produkcijos ir eksporto į kitas valstybes kliūtis, net ir į aplinkines bei Muitų sąjungos šalis.