Spausdinti

LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos nario rinkimai

Gerbiami LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai!

Informuojame, kad 2017 m. spalio mėn. 26 dieną 9-15 val. Visuomenės sveikatos fakultete (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje vyks Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) tarybos nario – socialinio partnerio atstovo, rinkimai. Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu ir VSF nuostatais, VSF taryboje yra 1 socialinio partnerio atstovas, kuris išrenkamas VSF dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime. Esant svarbioms priežastims, rinkėjams galima balsuoti iš anksto 2017 m. spalio mėn. 23 d. 9-12 val. VSF (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje.

Kviečiame ir prašome visus dėstytojus ir mokslo darbuotojus dalyvauti rinkimuose, nes LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktas nustato, kad rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Rinkimų metu prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) tarybos nario – socialinio partnerio atstovo vietą yra registruotos 2 kandidatės: Danguolė Avižiuvienė ir Lina Balaišytė. Trumpą informaciją apie kiekvieną kandidatę pateikiame. 

Danguolė Avižiuvienė

Lina Balaišytė

 

LSMU MA VSF tarybos narių rinkimų komisija