LSMU pradėjo gabių vaikų ugdymo projektą

LSMU pradejo gabiu vaiku projektaRugsėjo 19–20 d. LSMU VSF Sveikatos psichologijos katedros profesorė Dalia Antinienė gabiausiems Kauno moksleiviams skaitė paskaitas apie individualias asmenybės savybes ir jų raišką bei drauge su moksleiviais analizavo specialaus jų atlikto testo rezultatus. LSMU Karjeros centro koordinuojamo Gabių vaikų projekto paskaitos vyks visus mokslo metus, paskaitas mokiniams ves dvylika LSMU dėstytojų.

Dėl paskaitų dėstymo studentams ar mokiniams profesorė sakė didelio skirtumo nepajutusi. „Itin gabiems moksleiviams reikia ypatingo dėmesio. Šie jaunuoliai įvairiapusiai, jiems sekasi ir tikslieji, ir humanitariniai mokslai, menai ir technologijos. Paaugliai išsiskiria savo socialine drąsa, aktyviu bendravimu, žinių troškimu, neeiliniais gebėjimais diskutuoti įvairiomis temomis. Ypatingai užimtų jaunuolių įsitraukimas į savanoriškus projektus sveikintinas. Įvairius būrelius, treniruotes, užsiėmimus lankantys moksleiviai spėja visur, nes moka planuoti savo laiką. Jie geba diskutuoti įvairiomis temomis ir turi savo nuomonę, kurią moka pagrįsti, o jeigu reikia apginti. Šios savybės būdingos tiek vaikinams, tiek merginoms“, – teigia prof. D. Antinienė.

Profesorė sako pasigendanti mokyklinio ugdymo procese pusiausvyros ir iš karto patikslina: „...dėmesio reikia ne tik prasčiau besimokantiems vaikams, kad jiems padėtume mokytis. Dėmesio stinga ir gabiems, kad skatintume jų norą tobulėti“.

Gabių vaikų projekto sėkme neabejojanti profesorė teigia, kad tai – puiki proga moksleiviams pamatyti, kokie iš tiesų yra universitetai, kaip dėstomos paskaitos, atliekami tyrimai ir bendraujama su studentais. „Tikiu, kad šis projektas suformuos teisingą ir individualų moksleivių požiūrį į Lietuvos aukštąjį mokslą ir dėstytojus. Palengvins jų apsisprendimą rinktis studijas Lietuvoje arba ateityje tęsti gimtinėje savo darbinę veiklą“, pabrėžia profesorė.

Įvairiapusėms asmenybėms dažnai sunku pasirinkti tikrąjį gyvenimo kelią, planuoti ateitį ar tiesiog nuspręsti, kurioje srityje jie norėtų tobulėti, tad asmenybės ugdymas tiesiog būtinas. 

Dar šių metų kovo mėnesį į Kauno miesto savivaldybės inicijuotą itin gabių vaikų projektą įsitraukė visi Kauno universitetai. Universitetų tikslas – ugdyti ir puoselėti gabių vaikų sugebėjimus ir pritraukti juos studijuoti Kaune. Išskirtos pagrindinės ugdymo sritys: asmenybinis ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai.

 

Jolanta Jonikienė