Spausdinti

LSMU paskirtos vardinės stipendijos studentams

Paskirtos vardinės stipendijos LSMU studentamsŠių metų balandžio 19d. įvyko vardinių stipendijų skyrimo studentams komisijos posėdis. Buvo gauti 44 studentų prašymai (MF – 20, OF – 3, VSF – 6, SF – 4, VF – 7, prezidento K.Griniaus stipendijai - 4) vardinėms stipendijoms gauti.

Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo vardinės stipendijos (po 579,24 Eur) skirtos šiems Medicinos fakulteto studentams: Tadui Naujokaičiui III k.; Aivarai Kaladytei V k.; Monikai Vieversytei VI k.; Inesai Navickaitei III k.; Severijai Pažemeckaitei IV k.

Prof. Kazio Oželio fondo vardinės stipendijos (po 543 Eur) skirtos šiems studentams: Medicinos fakultetas: Ievai Sakalauskaitei IV k.; Guodai Juškevičiūtei IV k.;Karoliui Varžinskui III k.;Julijai Mažeikaitei IV k.; Odontologijos fakultetas: Mantei Kireilytei IV k. Slaugos fakultetas: Monikai Šaulytei II k..; Visuomenės sveikatos fakultetas: Gerdai Liudvinavičiūtei IV k;

Veterinarijos farmacijos asociacijos stipendija (200 Eur) skirta Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos studentei Indrijai Šildauskaitei II k.

Birutės Petrikas fondo vardinės stipendija skirta Slaugos fakulteto II pakopos studentei Marijai Jasinskaitei.

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinės stipendijos skirtos šiems studentams: Medicinos fakultetas: Karoliui Varkaliui, IV k. (150 Eur dydžio stipendija kiekvieną semestro mėnesį; iš viso – 750 Eur per semestrą); Visuomenės sveikatos fakultetas: Raigardui Kneižiui IV k. (100 Eur dydžio stipendija kiekvieną semestro mėnesį; iš viso – 500 Eur per semestrą).              

Kauno raj. Savivaldybės mero Valerijaus Makūno stipendija (500 EUR) skirta Veterinarijos fakulteto studentei Gretai Varanavičiūtei, V k.

Kandidatais Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendijai gauti ateinančiais mokslo metais Lietuvos mokslų akademijai yra siūlomi šie kandidatai: Arnas Karužas, , būsimas Medicinos fakulteto vientisųjų studijų VI kurso studentas; Arnoldas Pautienius, būsimas Veterinarijos fakulteto vientisųjų studijų VI kurso studentas; Severija Pažemeckaitė, būsima Medicinos fakulteto vientisųjų studijų V kurso studentė; Vita Misiūnaitė, būsima Veterinarijos fakulteto vientisųjų studijų VI kurso studentė.

 

 

Prof. Daiva Rastenytė
Prorektorė studijoms,
komisijos pirmininkė