Spausdinti

LSMU Mokslo fondo konkursai

Konkursas LSMU doktorantų atliekamiems moksliniams tyrimams remti 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU mokslinės veiklos reglamentu, skelbia konkursą Universiteto doktorantų prioritetinėse mokslo kryptyse ir šakose atliekamiems moksliniams tyrimams remti (planuojama skirti iki 2,9 tūkst. eurų doktoranto projektui). Konkursui pateikiama doktoranto paraiška ir joje nurodyti priedai (paraiškos formą rasite Mokslo fondo tinklalapyje http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/).

Pasirašytas dokumentas (1 egzempliorius) ir šio dokumento skaitmeninė versija el. paštu ruta.vosyliute@lsmuni.lt iki 2017 m. lapkričio 30 d. 17 val. pateikiami LSMU Mokslo centro specialistei dr. Rūtai Vosyliūtei (A. Mickevičiaus g. 9, 318 kab. (priešais Anatomijos muziejų)). Telefonas pasiteirauti: 8 (655) 65269.

SVARBU.  Visi doktorantai, padavę prašymus remti jų mokslinį tyrimą, turės dalyvauti LSMU Mokslo fondo valdybos posėdyje ir pristatyti savo projektą (kiekvieno doktoranto projektui pristatyti bus skirtos 5 minutės). Pristatymo struktūra – projekto pavadinimas; poreikis; metodas(-ai); projekto išlaidų pagrindimas; idėjos konkurencingumas (ką tyrimo rezultatai duos mokslui). El. paštu informuosime, kada ir kur įvyks LSMU Mokslo fondo valdybos posėdis.

 

Konkursai LSMU produktyviausiems mokslininkams: „Jaunasis mokslininkas 2017“, „Doktorantas 2017“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU Mokslinės veiklos reglamentu (http://lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/), skelbia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto produktyviausio jaunojo metų mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir esančio iki 40 m. amžiaus) ir produktyviausio metų doktoranto konkursus Mokslo fondo premijoms gauti.

Premijavimo kriterijai:

  • mokslinės veiklos produktyvumas. Prioritetas teikiamas mokslininkams, dirbantiems prioritetinėse mokslo kryptyse, per praėjusius dvejus metus paskelbusiems publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į Clarivative Analytics Web of Science duomenų bazę ir / ar paskelbusiems monografijas, vykdžiusiems tarptautinius mokslo projektus;
  • atliktų mokslinių tyrimų reikšmingumas. Mokslo publikacijų reikšmingumas nustatomas pagal žurnalų, įtrauktų į Clarivative Analytics Web of Science duomenų bazę, cituojamumo rodiklius (Impact Factor) ir autoriaus indėlį;
  • mokslo darbų aktualumas, perspektyvumas ir praktinio taikymo galimybės.

Konkursui pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas;
  • mokslinės veiklos aprašymas pildomas laisva forma;
  • pastarųjų 2 metų (doktorantams – doktorantūros studijų laikotarpio) mokslo publikacijų sąrašas, patvirtintas LSMU Bibliotekos ir informacijos centro atsakingo darbuotojo, ir straipsnių kopijos;
  • LSMU fakultetų / institutų tarybų arba padalinio vadovo rekomendacija.

Pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai (1 egzempliorius) ir visų dokumentų skaitmeninė versija el. paštu ruta.vosyliute@lsmuni.lt iki 2017 m. lapkričio 30 d. 17 val. pateikiami LSMU Mokslo centro specialistei dr. Rūtai Vosyliūtei (A. Mickevičiaus g. 9, 318 kab. (priešais Anatomijos muziejų)). Telefonas pasiteirauti: 8 (655) 65269.

Svarstomos tik atitinkančios nustatytus reikalavimus ir iki nurodyto termino pateiktos paraiškos.

Doktorantas arba mokslininkas premiją toje pačioje kategorijoje gali gauti 1 kartą per 2 metus.

 

LSMU Mokslo fondo valdyba