Lietuvos veterinarijos gydytojų 45-asis suvažiavimas

LVGASpalio 21 d. LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) 45-asis suvažiavimas, kuris prasidėjo farmacinių įmonių preparatų ir leidinių paroda. Parodoje dalyvavo: KRKA Lietuva, „Vetfarmas“, „Limedika“, „Virbac“, „Kauno grūdai“, „Pieno tyrimai“, „Terra Publika“ ir „Vetinfo“.

Suvažiavimą pagerbė svečiai iš Lenkijos Respublikos ir Latvijos veterinarijos asociacijos. LVGA užsienio Garbės nario diplomas buvo įteiktas geram LVGA bičiuliui, ilgamečiam Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų prezidentui dr. Bartoszui Winieckiui.

Įteikti LVGA Padėkos raštai aktyviausiems asociacijos nariams.

Metines ataskaitas suvažiavimui pateikė LVGA prezidentas prof. Vidmantas Bižokas, Revizijos komisijos pirmininkas Henrikas Medveckas ir Etikos komisijos pirmininkas Audrius Kymontas. Į LVGA Revizijos komisiją buvo išrinkti dar du nariai: Kęstutis Kontrimavičius ir prof. Albina Aniulienė. Buvo išklausyta aktuali VMVT informacija (pranešėjas dr. Marius Masiulis).

Suvažiavimo dalyviams koncertavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai. Vėliau vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos suvažiavimo dalyvių pasitarimas.

 

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos informacija