Spausdinti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto absolventai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną

„Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras pavasarį išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tarp dviejų tūkstančių asmenybių galima rasti per 700 mokslų daktarų, spausdinamos Lietuvos mokslo premijos laureatų bei Lietuvos mokslų akademijos narių biografijos. Galima džiaugtis, kad 84 asmenybės savo gyvenimą susiejo su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Antrajame tome spausdinamos šių ir daugelio kitų LSMU absolventų biografijos: dr. Jono Andriuškevičiaus, prof. habil. dr. Irenos Balčiūnienės, doc. dr. Dianos Bilskienės, prof. habil. dr. Vidmanto Bižoko, dr. Egidijaus Klumbio, prof. habil. dr. Limo Kupčinsko, prof. dr. Liutauro Labanausko, prof. habil. dr. Alvydo Prano Laiškonio, doc. dr. Tomo Linkevičiaus, prof. dr. Romaldo Mačiulaičio, prof. habil. dr. Juozo Pundziaus, habil. dr. Rapolo Gedimino Sakalniko, prof. habil. dr. Vytauto Špakausko, LSMU rektoriaus prof. habil. dr. Remigijaus Žaliūno ir kt.

Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

„Asmenybės mintys ir darbai turi ne tik tenkinti asmeninius interesus, bet ir turėti įtakos teigiamiems procesams visuomenėje, jie turi skatinti visuomenės vystymąsi ir tobulėjimą. Asmenybės deklaruojamos mintys neturi skirtis nuo darbų. Savo gyvenimu ir veikla asmenybė turėtų padėti kitiems siekti pažangos“, – įsitikinusi profesorė, biomedicinos mokslų daktarė, LSMUL Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė, LSMU Žmogaus reprodukcijos centro ir LSMU Medicinos akademijos Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė akušerė ginekologė Rūta Jolanta Nadišauskienė.

 „Asmenybę, visų pirma, charakterizuoja aukšto lygio išsilavinimas, lyderystės savybės, sugebėjimas sutelkti žmones konkretiems svarbiems darbams, platus požiūris į supančius reiškinius, tačiau kartu ir gebėjimas sukurti savo srities mokyklą, užtikrinančią darbų tęstinumą. Tikrai asmenybei formuotis padeda atsakingas požiūris į visus darbus, pagarba šeimos vertybėms, kolegoms, o medicinos profesijoje – ligoniams“, – mano habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto garbės daktaras, LSMU Medicinos akademijos kancleris, LSMU senato pirmininkas, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros profesorius Vilius Grabauskas.

 „Manau, kad vieno visuotinio Asmenybės apibrėžimo nėra, nes tai turėtų apimti daug savybių ir pašaukimų: teisingumą, sąžiningumą, logiškumą, vidinę harmoniją ir sielos grožį, gėrio siekimą, dalijimasi juo ir tarnystę kitiems, išsilavinimą, profesinius pasiekimus... Asmenybei pritaikyčiau Džordžo Bernardo Šo žodžius: „... tikrasis gyvenimo džiaugsmas – atiduoti save tikslui, kurį žinote esant didingą; būti gamtos jėga, o ne karštligišku, savanaudžiu bėdų ir skundų kamuoliu, nepatenkintu tuo, kad pasaulis neatsiduoda tavo laimei“, – pasakoja habilituota biomedicinos mokslų daktarė, LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos klinikos profesorė, LSMUL Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Lėtinės išeminės širdies ligos sektoriaus vadovė, gydytoja kardiologė Marija Rūta Babarskienė.

Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. Nors, atrodo, kalbama apie neseną laiką, tačiau apžvalgose gausu faktų, kuriuos jau esame primiršę ar nežinojome, čia gausu pavardžių ir istorinių, anksčiau niekur nepublikuotų nuotraukų. Tarp apžvalgų autorių – VGTU docentė dr. Dalia Bardauskienė, VDU docentas dr. Kastytis Antanaitis, VU docentė dr. Irena Eglė Laumenskaitė, Lietuvos energetikos instituto vyr. mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Vaclovas Miškinis, Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva Petronytė, Lietuvos finansų rinkų instituto direktorė dr. Gerda Žygienė, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentas Gintaras Nenartavičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir daugelis kitų. Greta įvairių sričių apžvalgų pateikiami ir valstybės institucijų, ministerijų bei didžiausių, seniausių, reikšmingiausių šaliai verslo įmonių pristatymai, kuriuose pasakojama šių įstaigų istorija, minimi svarbiausi čia veikę ar tebeveikiantys asmenys ir jų indėlis į Lietuvos pažangą.

„Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <...> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai“, – specialiai knygai „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ rašo Prezidentas Valdas Adamkus.

Specialiai knygai apie jau nueitą Nepriklausomybės kelią žodžius tai pat parašė Prezidentė D. Grybauskaitė ir Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, cituojama istorinė Prezidento A. M. Brazausko inauguracinė kalba. „Šiandien galime didžiuotis tuo, kad sėkmingai išlaikėme savarankiškumo egzaminą ir nuveikėme daug prasmingų darbų. Esame laisvi, stiprūs ir gerbiami tarptautinės demokratinės bendruomenės nariai, priklausome Europos Sąjungos šalių šeimai, mus saugo NATO“, – šio laikotarpio pasiekimus apibendrina Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Leidėjai rudenį išleis ir specialią anglišką šios knygos versiją, kuri taps puikiai valstybę pasauliui pristatančiu leidiniu. Be to, verslui aktualiausios ir Lietuvą kaip pažangios ekonomikos šalį pristatančios apžvalgos spausdinamos ir neseniai išleistame, bet po pasaulį jau keliaujančiame žurnale anglų kalba „Lithuanian Business Review“.

 

LSMU inf.