Spausdinti

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS - kviečia dalyvauti apklausoje

Gerbiami kolegos,


Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS - kviečia visus visų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkus ir dėstytojus dalyvauti mokslininkų ir dėstytojų anoniminėje apklausoje.

Surinkti  atsakymai į šios apklausos klausimus padės geriau vykdyti pagrindinę profsąjungų misiją – ginti Jūsų ir Jūsų kolegų mokslininkų bei dėstytojų kaip aukštojo mokslo darbuotojų interesus, sudarant pilną vaizdą apie darbo sąlygas ir gaunamus atlyginimus.

Šiuo metu LAMPSS derasi su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, dėl mokslininko rentos, pailgintų atostogų išsaugojimo ir kt. Šakinė kolektyvinė sutartis turės įstatymo galią ir faktiškai veiks kaip darbo kodekso plėtinys, numatantis papildomas lengvatas ir garantijas Jums ir Jūsų bendradarbiams.

Mes tikimės, kad Jūs palaikysite šią iniciatyvą ir pasidalinsite žemiau pateikta nuoroda į klausimyną su visais Jums pažįstamais mokslininkais ir dėstytojais.

https://www.surveymonkey.com/r/6YLDKVL

Siekdami visiško objektyvumo, niekaip nekontroliuojame užpildžiusiųjų. Be to, tai pilietinė akcija, kuri grįsta laisvanorišku įsitraukimu ir informacijos pasidalijimu su pažįstamais mokslininkų ir dėstytojų bendruomenės nariais. Todėl iš anksto atsiprašome jeigu Jūs būsite kelių savo kolegų paprašyti užpildyti šį klausimyną ir kelis kartus gausite nuorodą į klausimyną. Tad, jeigu jau kartą atsakėte į šios apklausos klausimus, antrą kartą nebeatsakinėkite.

Ačiū už Jūsų įsitraukimą

LAMPSS vardu,
Pirmininkė doc.dr. Asta Lapinskienė