Spausdinti

Kvietimas teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (toliau – LSMU) Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Medicininės ir veterinarinės genetikos 2-3 kurso studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2015-2016 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos 2-4 vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1772 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos iki 2015 m. rugsėjo 10d.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai  turi pateikti iki 2015 m. birželio 28 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1.      gyvenimo aprašymą (CV);

2.      motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2015-2016 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;

3.      pažymą apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (Akademinės reikalų tarnybos) vadovo;

4.      valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);

5.      katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (el. paštu adresu: ilona.miceikiene@lsmuni.lt; laima.ivanoviene@lsmuni.lt ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta LSMU tinklalapyje iki 2015 m. liepos 20 d. imtinai.

Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijai gabius ir motyvuotus LSMU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Kristiną Pocę: el.paštu kristina.poce@thermofisher.com, telefonu +37069979843 arba į Lolitą Zaliauskienę: el.paštu lolita.zaliauskiene@thermofisher.com, telefonu +3702591184.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygas galite rasti čia.