Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

Medicinos fakulteto, Farmacijos fakulteto, Visuomenės sveikatos fakulteto, Veterinarijos akademijos VF Veterinarinės medicinos ir GTF Gyvulininkystės technologijos ir Gyvūnų mokslo studijų programų studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki š. m. gruodžio 7 d. LSMU Studentų atstovybei (A. Mickevičiaus g. 9, tel. (8-37)327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui);
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį;
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba:

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2017/2018 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2017 m. gruodžio 12 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);
2. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto studijų programos „Medicina“ studentui);
3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);
4. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);
5. Mato Veito (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos studentui, kilusiam iš Žemaitijos kaimiškųjų rajonų);
6. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos studentui);
7. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos studentui ir Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų mokslo  studijų programos studentui);
8. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos studentui ir Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvulininkystės technologijos studijų programos studentui).