Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

(Medicinos akademijos visų fakultetų studentams; Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama biomedicinos mokslų studijų srities studentams)

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2018 m. balandžio 12 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9 (SA patalpos arba SA pašto dėžutėje Nr. 53, esančioje Universiteto 0 aukšte, šaliai Karjeros centro; informacija tel. 8-37-327214, el. p. info@lsmusa.lt ) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2017/2018 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2018 m. balandžio 16 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);

3. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);

Bus atrenkami kandidatai 2018/2019 m. m. šioms stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):

1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (biomedicinos mokslų studijų srities studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmos ir antros pakopų slaugos krypties studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

3. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis fakulteto dekanate.

Prof. Kęstutis Petrikonis
Prorektorius studijoms,
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas