Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

(Medicinos akademijos Medicinos fakulteto, Farmacijos fakulteto, Visuomenės sveikatos fakulteto, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos ir Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvulininkystės technologijos ir Gyvūnų mokslo studijų programų studentams)

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki 2018 m. gruodžio 3 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (SA patalpos arba SA pašto dėžutė Nr. 53, esanti Universiteto 0 aukšte, šalia Karjeros centro), tel. (8-37) 327214, el. p. info@lsmusa.lt) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui);
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį;
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2018/2019 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2018 m. gruodžio 6 d., 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto studijų programos „Medicina“ studentui);

3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);

4. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);

5. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);

6. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ studentui);

7. UAB „Magnum Veterinarija“ (Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvulininkystės technologijos“ studentui).