Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

Medicinos akademijos visų fakultetų studentams; Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentams; Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ir sporto studijų krypčių grupių studentams

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse, iki 2019 m. balandžio 15 d., 17 val. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (SA patalpos arba SA pašto dėžutė nr. 53, esanti Universiteto 0 aukšte, šalia Karjeros centro), tel. (8-37) 327214, el. p. info@lsmusa.lt) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
  4. Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2018/2019 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2019 m. balandžio 18 d., 13 val. LSMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams).

2. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams).

3. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui).

4. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui).

Bus atrenkami kandidatai 2019/2020 m. m. šioms vardinėms stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):

1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupių studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmos ir antros pakopų slaugos krypties studijų programos studentams, išskyrus baigiamųjų kursų studentus). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis fakulteto dekanate.

3. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis fakulteto dekanate.

4. Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno stipendija (Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentams, gyvenantiems Kauno rajone (pateikti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą).