Konferencijoje diskutuota apie gyvūnų mitybą, sveikatingumą ir produkcijos kokybę

Garbi sukaktis – Gyvūnų auginimo technologijų instituto įkūrimo 80–metis LSMU Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakultete paminėta tarptautine moksline konferencija.

Rugsėjo 27–ąją vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Gyvūnų mityba ir sveikatingumas bei gyvūninės produkcijos kokybė“ dalyvius pasveikino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prorektorė mokslui prof. habil. dr. V. Lesauskaitė bei Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas doc. dr. R. Stankevičius, kuris pasidžiaugė, kad Lietuva žengia koja kojon su Senosios Europos valstybėmis, siekdama užtikrinti žemės ūkio mokslų pažangą.

Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė prof. dr. Elena Bartkienė pabrėžė, kaip aktualu užtikrinti ne tik pakankamą gyvūninio maisto kiekį vartotojams, bet ir kontroliuoti produkcijos kokybę bei saugą. Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė priminė konferencijos dalyviams apie instituto istorinius įvykius, kurie lėmė tokią sėkmingą žemės ūkio srities raidą Lietuvoje.

Konferencija subūrė daugiau nei 80 dalyvių iš įvairių Europos universitetų - Hohenheimo (Štutgartas, Vokietija), Vienos medicinos instituto (Viena, Austrija), Varmijos Mozūrijos (Olštinas, Lenkija), Medicinos universiteto (Liublinas, Lenkija), Gyvybės mokslų universiteto (Liublinas, Lenkija) ir kt.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patyrę bei jaunieji mokslininkai pristatė savo patirtį bei užmezgė glaudesnius ryšius su užsienio universitetų partnerių atstovais, suplanavo edukacinius vizitus bei mokslines projektines veiklas. Žemės ūkio mokslų integraciją į pramonę patvirtino gausus ūkio subjektų dalyvavimas.

Konferencijos metu pristatytos novatoriškos idėjos pašarų bei gyvūninės produkcijos kokybės gerinimui, pateikta informacija apie kombinuotųjų pašarų bei lesalų gamybos naujausias tendencijas, jų įtaką gyvūnų sveikatingumui, produktyvumui bei produkcijos kokybei.

Veterinarinės medicinos universiteto Gyvūnų mitybos instituto (Austrija) vadovas prof. habil. dr. Qendrim Zebeli pristatė ateities perspektyvas, kaip molekuliniu lygmeniu atliekant tyrimus ir įvardijant didžiausią poveikį turinčius veiksnius, galima būtų modeliuoti pieninių galvijų sveikatingumo ir produktyvumo rodiklius. Jis maloniai pakvietė jaunuosius LSMU mokslininkus dalyvauti jų universiteto podoktorantūros studijų veikloje.

Hohenheimo universiteto Gyvulių mitybos instituto (Štutgartas, Vokietija) vadovas prof. habil. dr. Michael A. Grashorn įtraukė konferencijos dalyvius į mokslinę diskusiją, apie ląstelienos svarbą paukščių racione. Dr. R. Puntigam iš Gamtos išteklių ir taikomosios gyvybės mokslų universiteto Gyvūnų mitybos, gyvulių maisto ir mitybos fiziologijos instituto BOKU universiteto (Viena, Austrija) ir jo kolegė dr. Ilen Röheiš Berlyno laisvojo universiteto Gyvūnų mitybos instituto (Berlynas, Vokietija) pristatė pranešimus apie lesalų biokonversiją paukščių virškinamajame trakte.

Konferencijoje diskutuota apie galimybes padidinti pašarų bei lesalų maistinę vertę, sumažinti juose antimitybinių veiksnių riziką, padidinti bioprieinamumą bei užtikrinti biosaugą. Todėl ne kartą konferencijos dalyviai gyrė ekstruzijos proceso privalumus bei poreikį dirbti šia linkme, optimizuojant technologinius gamybos rodiklius.

Konferencija atvėrė naujas erdves žemės ūkio mokslų pažangai Lietuvoje. Respublikos mokslininkai užmezgė naujus ryšius, atnaujino senus bei suplanavo bendras mokslines tarpinstitucines tarpvalstybines veiklas, skirtas žemės ūkio pažangai užtikrinti.