Spausdinti

Jungtinė mokslininkų komanda vertins alkoholio žalą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto, Sveikatos tyrimų instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros jungtinė mokslininkų komanda 2017–2018 m. įgyvendins projektą „Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m.“ (Nr.S-320/PRM17-171), kurio metu ne tik įvertins 2015–2016 m. alkoholio daromą socialinę ir ekonominę žalą, bet ir sukurs alkoholio vartojimo daromos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodiką. 

Dėl pastarąjį dešimtmetį itin išaugusio alkoholio vartojimo ir su tuo susijusių ligų, mirčių, nelaimingų atsitikimų, nusikaltimų ir kitos socialinės žalos, alkoholio vartojimo mažinimas tapo ypatingai aktualia ir plačiai mokslininkų, politikų ir viešosios nuomonės formuotojų aptarinėjama problema.

Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad alkoholio vartojimas yra veikiau mažos visuomenės dalies, nei visos šalies problema. Be to, dažniausiai alkoholio sukeliama žala suvokiama tik per sveikatos prizmę individo lygmenyje, o ne kaip daugeliui visuomenės, socialinės gerovės ir ekonomikos sektorių ženklią įtaką darantis veiksnys. Dėl šios priežasties itin svarbu sistemingai stebėti ir vertinti labai plačiai ir įvairiuose socialinėse bei ekonominėse srityse pasklidusią alkoholio vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą. Tokie vertinimai turi didelę reikšmę planuojant šalies sveikatos politiką, priimant su alkoholio vartojimo kontrolės politika susijusius politinius sprendimus, taip pat leidžia įvertinti valstybės mastu taikomų alkoholio kontrolės priemonių veiksmingumą.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. 

Daugiau informacijos: https://goo.gl/gLgyi1.